• "Skrinet er ovalt formet. Bunnen er svakt buet. Lokket er også svakt buet. Lokk og bunn er av bartre, sidene er av lauvtre. Sidene er av et trestykke og sveipet i hverandre. Nå er festingen gjort med jernnagler, tidligere har det vært en annen form for feste, muligens klinking eller sying, På lokket er det festet et håndtak av jern. Dette er ovalt formet og profilert på toppen. Rundt nøkkelhullet er det et beslag formet som et hjerte. Dette er klinket fast med 3 messingbolter. På innsida samme sted er festet en lås av jern. Jernbeslagene på sidene av skrinet er malt røde. Innsida av bunn og lokk er malt grønn. Resten er umalt.
[...]
Blomster og bladmotiv er malt på framsida og på topplokket. En tagget kant av jern er klinket langs kantene i bunnen og på lokket. To beslag av jern går fra bakside, -over lokket og ned framsida. Disse er klinket fast med messingbolter på framsida, men med heimesmidd spiker på lokket og på baksida. På alle andre jernbeslag er brukt messingbolter.
[...]
Jernet lett rustet. Nøkkel mangler til låsen. Maling på beslag delvis avslitt" (fra katalogiseringskort).

Innsiden av lokket er vel snarere gråmalt, med malt grønn dekor bestående av vekselvis rette og bølgende streker malt oppå.
    Photo: Helgeland Museum
  • "Skrinet er ovalt formet. Bunnen er svakt buet. Lokket er også svakt buet. Lokk og bunn er av bartre, sidene er av lauvtre. Sidene er av et trestykke og sveipet i hverandre. Nå er festingen gjort med jernnagler, tidligere har det vært en annen form for feste, muligens klinking eller sying, På lokket er det festet et håndtak av jern. Dette er ovalt formet og profilert på toppen. Rundt nøkkelhullet er det et beslag formet som et hjerte. Dette er klinket fast med 3 messingbolter. På innsida samme sted er festet en lås av jern. Jernbeslagene på sidene av skrinet er malt røde. Innsida av bunn og lokk er malt grønn. Resten er umalt.
[...]
Blomster og bladmotiv er malt på framsida og på topplokket. En tagget kant av jern er klinket langs kantene i bunnen og på lokket. To beslag av jern går fra bakside, -over lokket og ned framsida. Disse er klinket fast med messingbolter på framsida, men med heimesmidd spiker på lokket og på baksida. På alle andre jernbeslag er brukt messingbolter.
[...]
Jernet lett rustet. Nøkkel mangler til låsen. Maling på beslag delvis avslitt" (fra katalogiseringskort).

Innsiden av lokket er vel snarere gråmalt, med malt grønn dekor bestående av vekselvis rette og bølgende streker malt oppå.
    Photo: Helgeland Museum
  • "Skrinet er ovalt formet. Bunnen er svakt buet. Lokket er også svakt buet. Lokk og bunn er av bartre, sidene er av lauvtre. Sidene er av et trestykke og sveipet i hverandre. Nå er festingen gjort med jernnagler, tidligere har det vært en annen form for feste, muligens klinking eller sying, På lokket er det festet et håndtak av jern. Dette er ovalt formet og profilert på toppen. Rundt nøkkelhullet er det et beslag formet som et hjerte. Dette er klinket fast med 3 messingbolter. På innsida samme sted er festet en lås av jern. Jernbeslagene på sidene av skrinet er malt røde. Innsida av bunn og lokk er malt grønn. Resten er umalt.
[...]
Blomster og bladmotiv er malt på framsida og på topplokket. En tagget kant av jern er klinket langs kantene i bunnen og på lokket. To beslag av jern går fra bakside, -over lokket og ned framsida. Disse er klinket fast med messingbolter på framsida, men med heimesmidd spiker på lokket og på baksida. På alle andre jernbeslag er brukt messingbolter.
[...]
Jernet lett rustet. Nøkkel mangler til låsen. Maling på beslag delvis avslitt" (fra katalogiseringskort).

Innsiden av lokket er vel snarere gråmalt, med malt grønn dekor bestående av vekselvis rette og bølgende streker malt oppå.
    Photo: Helgeland Museum

Skrin

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to