• Motivet er Jesus i bøn, ein variant av den svenske kunstnaren Bertha Valerius sitt "Jesus i bønn" frå slutten av 1800-talet. Trykket er i svart/kvitt. Under motivet er trykt bønetekst i gotiske boktavar, sjå undet Innskrift. Konveks treråme. 
På baksida skrive med blyant: kr. 1,25- S. R.
Sjå også SUM.08175, SUM. 08176, SUM.06000.
    Photo: Sunnfjord Museum
  • Motivet er Jesus i bøn, ein variant av den svenske kunstnaren Bertha Valerius sitt "Jesus i bønn" frå slutten av 1800-talet. Trykket er i svart/kvitt. Under motivet er trykt bønetekst i gotiske boktavar, sjå undet Innskrift. Konveks treråme. 
På baksida skrive med blyant: kr. 1,25- S. R.
Sjå også SUM.08175, SUM. 08176, SUM.06000.
    Photo: Sunnfjord Museum

Bilete i råme

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to