• Gammelt leksikon/fremmedordbok utgitt i København på Fred. Høst's Forlag og "trykt med hurtigpresse hos Carl C. Werner & Reller" i 1837. Boka er trykt imed gotiske bokstaver. Boka har 444 sider. Boka er slitt med mange løse sider.
  Photo: Rindal Skimuseum
 • Gammelt leksikon/fremmedordbok utgitt i København på Fred. Høst's Forlag og "trykt med hurtigpresse hos Carl C. Werner & Reller" i 1837. Boka er trykt imed gotiske bokstaver. Boka har 444 sider. Boka er slitt med mange løse sider.
  Photo: Rindal Skimuseum
 • Gammelt leksikon/fremmedordbok utgitt i København på Fred. Høst's Forlag og "trykt med hurtigpresse hos Carl C. Werner & Reller" i 1837. Boka er trykt imed gotiske bokstaver. Boka har 444 sider. Boka er slitt med mange løse sider.
  Photo: Rindal Skimuseum
 • Gammelt leksikon/fremmedordbok utgitt i København på Fred. Høst's Forlag og "trykt med hurtigpresse hos Carl C. Werner & Reller" i 1837. Boka er trykt imed gotiske bokstaver. Boka har 444 sider. Boka er slitt med mange løse sider.
  Photo: Rindal Skimuseum
 • Gammelt leksikon/fremmedordbok utgitt i København på Fred. Høst's Forlag og "trykt med hurtigpresse hos Carl C. Werner & Reller" i 1837. Boka er trykt imed gotiske bokstaver. Boka har 444 sider. Boka er slitt med mange løse sider.
  Photo: Rindal Skimuseum
 • Gammelt leksikon/fremmedordbok utgitt i København på Fred. Høst's Forlag og "trykt med hurtigpresse hos Carl C. Werner & Reller" i 1837. Boka er trykt imed gotiske bokstaver. Boka har 444 sider. Boka er slitt med mange løse sider.
  Photo: Rindal Skimuseum
 • Gammelt leksikon/fremmedordbok utgitt i København på Fred. Høst's Forlag og "trykt med hurtigpresse hos Carl C. Werner & Reller" i 1837. Boka er trykt imed gotiske bokstaver. Boka har 444 sider. Boka er slitt med mange løse sider.
  Photo: Rindal Skimuseum

Bok

Share to