• Fire felter med hver sin scene fra Esthers bok. Fortellingen om Esther begynner med at Kong Xerxes ønsker seg en ny dronning, da dronning Vasjti nekter å vise seg frem for hans drukne gjester. Den foreldreløse Esther blir valgt inn i kongens harem og kongen velger den vakre Esther til ny dronning. Esther forteller ikke til kongen at hun er jøde. Haman er en av kongens nærmeste menn og da Esthers onkel Mordecai nekter å bøye seg for Haman bestemmer han seg for å ikke bare drepe Mordecai, men alle jødene i kongeriket. Haman klarer på en slu måte å få med seg kongen på denne planen. Mordecai overbeviser Esther om å appelere til kongen. Å tre inn i kongens nærvær uten invitasjon kunne bety dødsstraff og i første scene avbildet på kisten ser vi en nervøs Esther bøye seg for kongen. Kongen strekker ut gullsepteret, hvilket betyr at kongen ønsket å ta imot henne. Hun fikk ønske seg hva hun vil av kongen og inviterer derfor kongen og Haman på en fest. I andre scene som er avbildet på kistens fremside ser vi Esther sammen med kongen og Haman, i det øyeblikket da Esther forteller kongen om Haman sin sammensvergelse mot jødene og dermed også mot henne selv. Kongen blir rasende og Haman blir hengt, i den samme galgen han selv hadde fått bygget for Mordecai. I scene tre kan vi se Haman i galgen i bakgrunnen, mens vi i forgrunnen ser soldater, den ene til hest. Soldatene symboliserer sannsynligvis jødene, som etter en erklæring fra kongen, nå var i stand til å beskytte seg selv. Den dagen Haman hadde bestemt at jødene skulle henrettes, vant de en stor seier over sine fiender og dagen etter ble en festdag, som fortsatt feires av dagens jøder som purimfesten. Mordecai var fra nå av nest etter kongen i makt og høyt æret blant jødene og alle sine landsmenn. Den siste scenen viser kongen sittende på tronen med en hund ved føttene, ved siden av står en mann med en bok og en mann står bak en mur. Mannen på tronen peker på mannen bak muren med septeret. Dette kan være ment å symbolisere Mordecai, idet kongen forfremmer ham til hans nærmeste rådgiver. Først står han utenfor gjerdet, men så retter kongen septeret mot ham og ønsker han velkommen inn. Hunden symboliserer Mordecais trofasthet.
Fem våpenskjold holdt av hver sin figur skiller de fire motivene fra Esthers bok: det første våpenskjoldet med en lukket krone blir holdt av en mannsfigur med en bok, våpenskjoldet med en løve blir holdt av en kvinnefigur som holder seg til brystet, et våpenskjold med bilde av en sau blir holdt av en kvinne som holder en fakkel (?), et våpenskjold med tre trekanter blir holdt av en mann som drar seg selv i skjegget og det siste våpenskjolden viser tegnet for tro, håp og kjærlighet og blir holdt av en kvinne som også bærer et kors.
  Photo: Forsvarets museer
 • Fire felter med hver sin scene fra Esthers bok. Fortellingen om Esther begynner med at Kong Xerxes ønsker seg en ny dronning, da dronning Vasjti nekter å vise seg frem for hans drukne gjester. Den foreldreløse Esther blir valgt inn i kongens harem og kongen velger den vakre Esther til ny dronning. Esther forteller ikke til kongen at hun er jøde. Haman er en av kongens nærmeste menn og da Esthers onkel Mordecai nekter å bøye seg for Haman bestemmer han seg for å ikke bare drepe Mordecai, men alle jødene i kongeriket. Haman klarer på en slu måte å få med seg kongen på denne planen. Mordecai overbeviser Esther om å appelere til kongen. Å tre inn i kongens nærvær uten invitasjon kunne bety dødsstraff og i første scene avbildet på kisten ser vi en nervøs Esther bøye seg for kongen. Kongen strekker ut gullsepteret, hvilket betyr at kongen ønsket å ta imot henne. Hun fikk ønske seg hva hun vil av kongen og inviterer derfor kongen og Haman på en fest. I andre scene som er avbildet på kistens fremside ser vi Esther sammen med kongen og Haman, i det øyeblikket da Esther forteller kongen om Haman sin sammensvergelse mot jødene og dermed også mot henne selv. Kongen blir rasende og Haman blir hengt, i den samme galgen han selv hadde fått bygget for Mordecai. I scene tre kan vi se Haman i galgen i bakgrunnen, mens vi i forgrunnen ser soldater, den ene til hest. Soldatene symboliserer sannsynligvis jødene, som etter en erklæring fra kongen, nå var i stand til å beskytte seg selv. Den dagen Haman hadde bestemt at jødene skulle henrettes, vant de en stor seier over sine fiender og dagen etter ble en festdag, som fortsatt feires av dagens jøder som purimfesten. Mordecai var fra nå av nest etter kongen i makt og høyt æret blant jødene og alle sine landsmenn. Den siste scenen viser kongen sittende på tronen med en hund ved føttene, ved siden av står en mann med en bok og en mann står bak en mur. Mannen på tronen peker på mannen bak muren med septeret. Dette kan være ment å symbolisere Mordecai, idet kongen forfremmer ham til hans nærmeste rådgiver. Først står han utenfor gjerdet, men så retter kongen septeret mot ham og ønsker han velkommen inn. Hunden symboliserer Mordecais trofasthet.
Fem våpenskjold holdt av hver sin figur skiller de fire motivene fra Esthers bok: det første våpenskjoldet med en lukket krone blir holdt av en mannsfigur med en bok, våpenskjoldet med en løve blir holdt av en kvinnefigur som holder seg til brystet, et våpenskjold med bilde av en sau blir holdt av en kvinne som holder en fakkel (?), et våpenskjold med tre trekanter blir holdt av en mann som drar seg selv i skjegget og det siste våpenskjolden viser tegnet for tro, håp og kjærlighet og blir holdt av en kvinne som også bærer et kors.
  Photo: Forsvarets museer
 • Fire felter med hver sin scene fra Esthers bok. Fortellingen om Esther begynner med at Kong Xerxes ønsker seg en ny dronning, da dronning Vasjti nekter å vise seg frem for hans drukne gjester. Den foreldreløse Esther blir valgt inn i kongens harem og kongen velger den vakre Esther til ny dronning. Esther forteller ikke til kongen at hun er jøde. Haman er en av kongens nærmeste menn og da Esthers onkel Mordecai nekter å bøye seg for Haman bestemmer han seg for å ikke bare drepe Mordecai, men alle jødene i kongeriket. Haman klarer på en slu måte å få med seg kongen på denne planen. Mordecai overbeviser Esther om å appelere til kongen. Å tre inn i kongens nærvær uten invitasjon kunne bety dødsstraff og i første scene avbildet på kisten ser vi en nervøs Esther bøye seg for kongen. Kongen strekker ut gullsepteret, hvilket betyr at kongen ønsket å ta imot henne. Hun fikk ønske seg hva hun vil av kongen og inviterer derfor kongen og Haman på en fest. I andre scene som er avbildet på kistens fremside ser vi Esther sammen med kongen og Haman, i det øyeblikket da Esther forteller kongen om Haman sin sammensvergelse mot jødene og dermed også mot henne selv. Kongen blir rasende og Haman blir hengt, i den samme galgen han selv hadde fått bygget for Mordecai. I scene tre kan vi se Haman i galgen i bakgrunnen, mens vi i forgrunnen ser soldater, den ene til hest. Soldatene symboliserer sannsynligvis jødene, som etter en erklæring fra kongen, nå var i stand til å beskytte seg selv. Den dagen Haman hadde bestemt at jødene skulle henrettes, vant de en stor seier over sine fiender og dagen etter ble en festdag, som fortsatt feires av dagens jøder som purimfesten. Mordecai var fra nå av nest etter kongen i makt og høyt æret blant jødene og alle sine landsmenn. Den siste scenen viser kongen sittende på tronen med en hund ved føttene, ved siden av står en mann med en bok og en mann står bak en mur. Mannen på tronen peker på mannen bak muren med septeret. Dette kan være ment å symbolisere Mordecai, idet kongen forfremmer ham til hans nærmeste rådgiver. Først står han utenfor gjerdet, men så retter kongen septeret mot ham og ønsker han velkommen inn. Hunden symboliserer Mordecais trofasthet.
Fem våpenskjold holdt av hver sin figur skiller de fire motivene fra Esthers bok: det første våpenskjoldet med en lukket krone blir holdt av en mannsfigur med en bok, våpenskjoldet med en løve blir holdt av en kvinnefigur som holder seg til brystet, et våpenskjold med bilde av en sau blir holdt av en kvinne som holder en fakkel (?), et våpenskjold med tre trekanter blir holdt av en mann som drar seg selv i skjegget og det siste våpenskjolden viser tegnet for tro, håp og kjærlighet og blir holdt av en kvinne som også bærer et kors.
  Photo: Forsvarets museer
 • Fire felter med hver sin scene fra Esthers bok. Fortellingen om Esther begynner med at Kong Xerxes ønsker seg en ny dronning, da dronning Vasjti nekter å vise seg frem for hans drukne gjester. Den foreldreløse Esther blir valgt inn i kongens harem og kongen velger den vakre Esther til ny dronning. Esther forteller ikke til kongen at hun er jøde. Haman er en av kongens nærmeste menn og da Esthers onkel Mordecai nekter å bøye seg for Haman bestemmer han seg for å ikke bare drepe Mordecai, men alle jødene i kongeriket. Haman klarer på en slu måte å få med seg kongen på denne planen. Mordecai overbeviser Esther om å appelere til kongen. Å tre inn i kongens nærvær uten invitasjon kunne bety dødsstraff og i første scene avbildet på kisten ser vi en nervøs Esther bøye seg for kongen. Kongen strekker ut gullsepteret, hvilket betyr at kongen ønsket å ta imot henne. Hun fikk ønske seg hva hun vil av kongen og inviterer derfor kongen og Haman på en fest. I andre scene som er avbildet på kistens fremside ser vi Esther sammen med kongen og Haman, i det øyeblikket da Esther forteller kongen om Haman sin sammensvergelse mot jødene og dermed også mot henne selv. Kongen blir rasende og Haman blir hengt, i den samme galgen han selv hadde fått bygget for Mordecai. I scene tre kan vi se Haman i galgen i bakgrunnen, mens vi i forgrunnen ser soldater, den ene til hest. Soldatene symboliserer sannsynligvis jødene, som etter en erklæring fra kongen, nå var i stand til å beskytte seg selv. Den dagen Haman hadde bestemt at jødene skulle henrettes, vant de en stor seier over sine fiender og dagen etter ble en festdag, som fortsatt feires av dagens jøder som purimfesten. Mordecai var fra nå av nest etter kongen i makt og høyt æret blant jødene og alle sine landsmenn. Den siste scenen viser kongen sittende på tronen med en hund ved føttene, ved siden av står en mann med en bok og en mann står bak en mur. Mannen på tronen peker på mannen bak muren med septeret. Dette kan være ment å symbolisere Mordecai, idet kongen forfremmer ham til hans nærmeste rådgiver. Først står han utenfor gjerdet, men så retter kongen septeret mot ham og ønsker han velkommen inn. Hunden symboliserer Mordecais trofasthet.
Fem våpenskjold holdt av hver sin figur skiller de fire motivene fra Esthers bok: det første våpenskjoldet med en lukket krone blir holdt av en mannsfigur med en bok, våpenskjoldet med en løve blir holdt av en kvinnefigur som holder seg til brystet, et våpenskjold med bilde av en sau blir holdt av en kvinne som holder en fakkel (?), et våpenskjold med tre trekanter blir holdt av en mann som drar seg selv i skjegget og det siste våpenskjolden viser tegnet for tro, håp og kjærlighet og blir holdt av en kvinne som også bærer et kors.
  Photo: Forsvarets museer
 • Fire felter med hver sin scene fra Esthers bok. Fortellingen om Esther begynner med at Kong Xerxes ønsker seg en ny dronning, da dronning Vasjti nekter å vise seg frem for hans drukne gjester. Den foreldreløse Esther blir valgt inn i kongens harem og kongen velger den vakre Esther til ny dronning. Esther forteller ikke til kongen at hun er jøde. Haman er en av kongens nærmeste menn og da Esthers onkel Mordecai nekter å bøye seg for Haman bestemmer han seg for å ikke bare drepe Mordecai, men alle jødene i kongeriket. Haman klarer på en slu måte å få med seg kongen på denne planen. Mordecai overbeviser Esther om å appelere til kongen. Å tre inn i kongens nærvær uten invitasjon kunne bety dødsstraff og i første scene avbildet på kisten ser vi en nervøs Esther bøye seg for kongen. Kongen strekker ut gullsepteret, hvilket betyr at kongen ønsket å ta imot henne. Hun fikk ønske seg hva hun vil av kongen og inviterer derfor kongen og Haman på en fest. I andre scene som er avbildet på kistens fremside ser vi Esther sammen med kongen og Haman, i det øyeblikket da Esther forteller kongen om Haman sin sammensvergelse mot jødene og dermed også mot henne selv. Kongen blir rasende og Haman blir hengt, i den samme galgen han selv hadde fått bygget for Mordecai. I scene tre kan vi se Haman i galgen i bakgrunnen, mens vi i forgrunnen ser soldater, den ene til hest. Soldatene symboliserer sannsynligvis jødene, som etter en erklæring fra kongen, nå var i stand til å beskytte seg selv. Den dagen Haman hadde bestemt at jødene skulle henrettes, vant de en stor seier over sine fiender og dagen etter ble en festdag, som fortsatt feires av dagens jøder som purimfesten. Mordecai var fra nå av nest etter kongen i makt og høyt æret blant jødene og alle sine landsmenn. Den siste scenen viser kongen sittende på tronen med en hund ved føttene, ved siden av står en mann med en bok og en mann står bak en mur. Mannen på tronen peker på mannen bak muren med septeret. Dette kan være ment å symbolisere Mordecai, idet kongen forfremmer ham til hans nærmeste rådgiver. Først står han utenfor gjerdet, men så retter kongen septeret mot ham og ønsker han velkommen inn. Hunden symboliserer Mordecais trofasthet.
Fem våpenskjold holdt av hver sin figur skiller de fire motivene fra Esthers bok: det første våpenskjoldet med en lukket krone blir holdt av en mannsfigur med en bok, våpenskjoldet med en løve blir holdt av en kvinnefigur som holder seg til brystet, et våpenskjold med bilde av en sau blir holdt av en kvinne som holder en fakkel (?), et våpenskjold med tre trekanter blir holdt av en mann som drar seg selv i skjegget og det siste våpenskjolden viser tegnet for tro, håp og kjærlighet og blir holdt av en kvinne som også bærer et kors.
  Photo: Forsvarets museer
 • Fire felter med hver sin scene fra Esthers bok. Fortellingen om Esther begynner med at Kong Xerxes ønsker seg en ny dronning, da dronning Vasjti nekter å vise seg frem for hans drukne gjester. Den foreldreløse Esther blir valgt inn i kongens harem og kongen velger den vakre Esther til ny dronning. Esther forteller ikke til kongen at hun er jøde. Haman er en av kongens nærmeste menn og da Esthers onkel Mordecai nekter å bøye seg for Haman bestemmer han seg for å ikke bare drepe Mordecai, men alle jødene i kongeriket. Haman klarer på en slu måte å få med seg kongen på denne planen. Mordecai overbeviser Esther om å appelere til kongen. Å tre inn i kongens nærvær uten invitasjon kunne bety dødsstraff og i første scene avbildet på kisten ser vi en nervøs Esther bøye seg for kongen. Kongen strekker ut gullsepteret, hvilket betyr at kongen ønsket å ta imot henne. Hun fikk ønske seg hva hun vil av kongen og inviterer derfor kongen og Haman på en fest. I andre scene som er avbildet på kistens fremside ser vi Esther sammen med kongen og Haman, i det øyeblikket da Esther forteller kongen om Haman sin sammensvergelse mot jødene og dermed også mot henne selv. Kongen blir rasende og Haman blir hengt, i den samme galgen han selv hadde fått bygget for Mordecai. I scene tre kan vi se Haman i galgen i bakgrunnen, mens vi i forgrunnen ser soldater, den ene til hest. Soldatene symboliserer sannsynligvis jødene, som etter en erklæring fra kongen, nå var i stand til å beskytte seg selv. Den dagen Haman hadde bestemt at jødene skulle henrettes, vant de en stor seier over sine fiender og dagen etter ble en festdag, som fortsatt feires av dagens jøder som purimfesten. Mordecai var fra nå av nest etter kongen i makt og høyt æret blant jødene og alle sine landsmenn. Den siste scenen viser kongen sittende på tronen med en hund ved føttene, ved siden av står en mann med en bok og en mann står bak en mur. Mannen på tronen peker på mannen bak muren med septeret. Dette kan være ment å symbolisere Mordecai, idet kongen forfremmer ham til hans nærmeste rådgiver. Først står han utenfor gjerdet, men så retter kongen septeret mot ham og ønsker han velkommen inn. Hunden symboliserer Mordecais trofasthet.
Fem våpenskjold holdt av hver sin figur skiller de fire motivene fra Esthers bok: det første våpenskjoldet med en lukket krone blir holdt av en mannsfigur med en bok, våpenskjoldet med en løve blir holdt av en kvinnefigur som holder seg til brystet, et våpenskjold med bilde av en sau blir holdt av en kvinne som holder en fakkel (?), et våpenskjold med tre trekanter blir holdt av en mann som drar seg selv i skjegget og det siste våpenskjolden viser tegnet for tro, håp og kjærlighet og blir holdt av en kvinne som også bærer et kors.
  Photo: Forsvarets museer
 • Fire felter med hver sin scene fra Esthers bok. Fortellingen om Esther begynner med at Kong Xerxes ønsker seg en ny dronning, da dronning Vasjti nekter å vise seg frem for hans drukne gjester. Den foreldreløse Esther blir valgt inn i kongens harem og kongen velger den vakre Esther til ny dronning. Esther forteller ikke til kongen at hun er jøde. Haman er en av kongens nærmeste menn og da Esthers onkel Mordecai nekter å bøye seg for Haman bestemmer han seg for å ikke bare drepe Mordecai, men alle jødene i kongeriket. Haman klarer på en slu måte å få med seg kongen på denne planen. Mordecai overbeviser Esther om å appelere til kongen. Å tre inn i kongens nærvær uten invitasjon kunne bety dødsstraff og i første scene avbildet på kisten ser vi en nervøs Esther bøye seg for kongen. Kongen strekker ut gullsepteret, hvilket betyr at kongen ønsket å ta imot henne. Hun fikk ønske seg hva hun vil av kongen og inviterer derfor kongen og Haman på en fest. I andre scene som er avbildet på kistens fremside ser vi Esther sammen med kongen og Haman, i det øyeblikket da Esther forteller kongen om Haman sin sammensvergelse mot jødene og dermed også mot henne selv. Kongen blir rasende og Haman blir hengt, i den samme galgen han selv hadde fått bygget for Mordecai. I scene tre kan vi se Haman i galgen i bakgrunnen, mens vi i forgrunnen ser soldater, den ene til hest. Soldatene symboliserer sannsynligvis jødene, som etter en erklæring fra kongen, nå var i stand til å beskytte seg selv. Den dagen Haman hadde bestemt at jødene skulle henrettes, vant de en stor seier over sine fiender og dagen etter ble en festdag, som fortsatt feires av dagens jøder som purimfesten. Mordecai var fra nå av nest etter kongen i makt og høyt æret blant jødene og alle sine landsmenn. Den siste scenen viser kongen sittende på tronen med en hund ved føttene, ved siden av står en mann med en bok og en mann står bak en mur. Mannen på tronen peker på mannen bak muren med septeret. Dette kan være ment å symbolisere Mordecai, idet kongen forfremmer ham til hans nærmeste rådgiver. Først står han utenfor gjerdet, men så retter kongen septeret mot ham og ønsker han velkommen inn. Hunden symboliserer Mordecais trofasthet.
Fem våpenskjold holdt av hver sin figur skiller de fire motivene fra Esthers bok: det første våpenskjoldet med en lukket krone blir holdt av en mannsfigur med en bok, våpenskjoldet med en løve blir holdt av en kvinnefigur som holder seg til brystet, et våpenskjold med bilde av en sau blir holdt av en kvinne som holder en fakkel (?), et våpenskjold med tre trekanter blir holdt av en mann som drar seg selv i skjegget og det siste våpenskjolden viser tegnet for tro, håp og kjærlighet og blir holdt av en kvinne som også bærer et kors.
  Photo: Forsvarets museer
 • Fire felter med hver sin scene fra Esthers bok. Fortellingen om Esther begynner med at Kong Xerxes ønsker seg en ny dronning, da dronning Vasjti nekter å vise seg frem for hans drukne gjester. Den foreldreløse Esther blir valgt inn i kongens harem og kongen velger den vakre Esther til ny dronning. Esther forteller ikke til kongen at hun er jøde. Haman er en av kongens nærmeste menn og da Esthers onkel Mordecai nekter å bøye seg for Haman bestemmer han seg for å ikke bare drepe Mordecai, men alle jødene i kongeriket. Haman klarer på en slu måte å få med seg kongen på denne planen. Mordecai overbeviser Esther om å appelere til kongen. Å tre inn i kongens nærvær uten invitasjon kunne bety dødsstraff og i første scene avbildet på kisten ser vi en nervøs Esther bøye seg for kongen. Kongen strekker ut gullsepteret, hvilket betyr at kongen ønsket å ta imot henne. Hun fikk ønske seg hva hun vil av kongen og inviterer derfor kongen og Haman på en fest. I andre scene som er avbildet på kistens fremside ser vi Esther sammen med kongen og Haman, i det øyeblikket da Esther forteller kongen om Haman sin sammensvergelse mot jødene og dermed også mot henne selv. Kongen blir rasende og Haman blir hengt, i den samme galgen han selv hadde fått bygget for Mordecai. I scene tre kan vi se Haman i galgen i bakgrunnen, mens vi i forgrunnen ser soldater, den ene til hest. Soldatene symboliserer sannsynligvis jødene, som etter en erklæring fra kongen, nå var i stand til å beskytte seg selv. Den dagen Haman hadde bestemt at jødene skulle henrettes, vant de en stor seier over sine fiender og dagen etter ble en festdag, som fortsatt feires av dagens jøder som purimfesten. Mordecai var fra nå av nest etter kongen i makt og høyt æret blant jødene og alle sine landsmenn. Den siste scenen viser kongen sittende på tronen med en hund ved føttene, ved siden av står en mann med en bok og en mann står bak en mur. Mannen på tronen peker på mannen bak muren med septeret. Dette kan være ment å symbolisere Mordecai, idet kongen forfremmer ham til hans nærmeste rådgiver. Først står han utenfor gjerdet, men så retter kongen septeret mot ham og ønsker han velkommen inn. Hunden symboliserer Mordecais trofasthet.
Fem våpenskjold holdt av hver sin figur skiller de fire motivene fra Esthers bok: det første våpenskjoldet med en lukket krone blir holdt av en mannsfigur med en bok, våpenskjoldet med en løve blir holdt av en kvinnefigur som holder seg til brystet, et våpenskjold med bilde av en sau blir holdt av en kvinne som holder en fakkel (?), et våpenskjold med tre trekanter blir holdt av en mann som drar seg selv i skjegget og det siste våpenskjolden viser tegnet for tro, håp og kjærlighet og blir holdt av en kvinne som også bærer et kors.
  Photo: Forsvarets museer
 • Fire felter med hver sin scene fra Esthers bok. Fortellingen om Esther begynner med at Kong Xerxes ønsker seg en ny dronning, da dronning Vasjti nekter å vise seg frem for hans drukne gjester. Den foreldreløse Esther blir valgt inn i kongens harem og kongen velger den vakre Esther til ny dronning. Esther forteller ikke til kongen at hun er jøde. Haman er en av kongens nærmeste menn og da Esthers onkel Mordecai nekter å bøye seg for Haman bestemmer han seg for å ikke bare drepe Mordecai, men alle jødene i kongeriket. Haman klarer på en slu måte å få med seg kongen på denne planen. Mordecai overbeviser Esther om å appelere til kongen. Å tre inn i kongens nærvær uten invitasjon kunne bety dødsstraff og i første scene avbildet på kisten ser vi en nervøs Esther bøye seg for kongen. Kongen strekker ut gullsepteret, hvilket betyr at kongen ønsket å ta imot henne. Hun fikk ønske seg hva hun vil av kongen og inviterer derfor kongen og Haman på en fest. I andre scene som er avbildet på kistens fremside ser vi Esther sammen med kongen og Haman, i det øyeblikket da Esther forteller kongen om Haman sin sammensvergelse mot jødene og dermed også mot henne selv. Kongen blir rasende og Haman blir hengt, i den samme galgen han selv hadde fått bygget for Mordecai. I scene tre kan vi se Haman i galgen i bakgrunnen, mens vi i forgrunnen ser soldater, den ene til hest. Soldatene symboliserer sannsynligvis jødene, som etter en erklæring fra kongen, nå var i stand til å beskytte seg selv. Den dagen Haman hadde bestemt at jødene skulle henrettes, vant de en stor seier over sine fiender og dagen etter ble en festdag, som fortsatt feires av dagens jøder som purimfesten. Mordecai var fra nå av nest etter kongen i makt og høyt æret blant jødene og alle sine landsmenn. Den siste scenen viser kongen sittende på tronen med en hund ved føttene, ved siden av står en mann med en bok og en mann står bak en mur. Mannen på tronen peker på mannen bak muren med septeret. Dette kan være ment å symbolisere Mordecai, idet kongen forfremmer ham til hans nærmeste rådgiver. Først står han utenfor gjerdet, men så retter kongen septeret mot ham og ønsker han velkommen inn. Hunden symboliserer Mordecais trofasthet.
Fem våpenskjold holdt av hver sin figur skiller de fire motivene fra Esthers bok: det første våpenskjoldet med en lukket krone blir holdt av en mannsfigur med en bok, våpenskjoldet med en løve blir holdt av en kvinnefigur som holder seg til brystet, et våpenskjold med bilde av en sau blir holdt av en kvinne som holder en fakkel (?), et våpenskjold med tre trekanter blir holdt av en mann som drar seg selv i skjegget og det siste våpenskjolden viser tegnet for tro, håp og kjærlighet og blir holdt av en kvinne som også bærer et kors.
  Photo: Forsvarets museer

Kiste

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to