• Ephraim Wolff Koritzinskys studenterlue fra 1901.
E.W. Koritzinsky ble født i Karlstad, Sverige 20. juni 1883 som nest eldste barn av Abraham Josef Koritzinsky og hustru Pauline (f. Abrahamson). Familien slo seg ned i Norge i 1885. Mellom 1894 og 1898 gikk E.W. på skole i Tyskland. Han tok norsk Examen artium i 1901 og medisinsk embetseksamen i 1909. E.W. hadde også ett-årig kigsskole og var Secondløytnant i Trondheims infanteribrigade under mobiliseringen mot Sverige i 1905. 
1920 ble E.W. ansatt som overlege ved sykehuset i Kristiansund, en stilling han innehadde til 1933 da han overtok som kirurgisk overlege og sykehusdirektør ved Trondhjem Sykehus. Samme år giftet han seg med Elisabeth Müller. 
E.W. ble arrestert av de nazistiske myndighetene den 1. desember 1941 og innsatt på Vollan kretsfengsel. Herfra ble han overført til Falstad fangeleir 10. februar 1942. Ephraim Wolff Koritzinsky døde på Innherred sykehus 15. mai 1942.

For en grundig redegjørelse over denne grenen av Koritzinsky-slekta, jf. Erik Koritzinskys bok: "Koritzinsky, Jødisk-norsk familiehistorie i krig og fred". Kolofon forlag, 2018.
    Photo: Jødisk Museum i Oslo

Studenterlue

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to