• Grønt skrin med jernbeslag. 
Skrinet er tysk, og det er knyttet til katolsk ikonografi.

I rommet inni lokket er gjengitt de sju dødssyndene Ira (vrede, raseri), Avaritia (grådighet), Pigritia (latskap), Gula (fråtseri), Luxuria (begjær), Invidia (misunnelse) og Superbia (hovmod). Vanligvis brukes Acedia for latskap/likegyldighet, men her altså Pigritia.

Byen som er gjengitt på innsiden av lokket er Paris.

Bildene er Maria som kvinnen fra åpenbaringen, der hun står med Jesusbarnet i hendene og med strålekransen om hodet mens hun står på månen, det er Mater Dei – Guds mor, det er Jesu fødsel og Maria med Jesusbarnet og Døperen Johannes. På et par av de mindre lokkene er det preget Syndefallet og Kristusmonogrammet IHS. På framkant, under lemmen, er fem vilder med Jesus for Pilatus, Jesus for Herodes, piskingen (hudstrykingen), tornekroningen, og til slutt korsfestelsen.

Inne i skrinet er det fem esker med skyvelokk. Bak de to fremste eskene er det hemper som holder forsiden på plass. Når forsiden er åpnet har man tilgang til fem skuffer under eskene. 
Bak disse er det enda to hemmelige rom. De to nederste skuffene er grunnere enn de øverste, og ved å ta ut den store midtre skuffen kommer man fram til de to små skuffene innerst, hvorav bare den på venstre side er på plass.
  Photo: Maihaugen
 • Grønt skrin med jernbeslag. 
Skrinet er tysk, og det er knyttet til katolsk ikonografi.

I rommet inni lokket er gjengitt de sju dødssyndene Ira (vrede, raseri), Avaritia (grådighet), Pigritia (latskap), Gula (fråtseri), Luxuria (begjær), Invidia (misunnelse) og Superbia (hovmod). Vanligvis brukes Acedia for latskap/likegyldighet, men her altså Pigritia.

Byen som er gjengitt på innsiden av lokket er Paris.

Bildene er Maria som kvinnen fra åpenbaringen, der hun står med Jesusbarnet i hendene og med strålekransen om hodet mens hun står på månen, det er Mater Dei – Guds mor, det er Jesu fødsel og Maria med Jesusbarnet og Døperen Johannes. På et par av de mindre lokkene er det preget Syndefallet og Kristusmonogrammet IHS. På framkant, under lemmen, er fem vilder med Jesus for Pilatus, Jesus for Herodes, piskingen (hudstrykingen), tornekroningen, og til slutt korsfestelsen.

Inne i skrinet er det fem esker med skyvelokk. Bak de to fremste eskene er det hemper som holder forsiden på plass. Når forsiden er åpnet har man tilgang til fem skuffer under eskene. 
Bak disse er det enda to hemmelige rom. De to nederste skuffene er grunnere enn de øverste, og ved å ta ut den store midtre skuffen kommer man fram til de to små skuffene innerst, hvorav bare den på venstre side er på plass.
  Photo: Maihaugen
 • Grønt skrin med jernbeslag. 
Skrinet er tysk, og det er knyttet til katolsk ikonografi.

I rommet inni lokket er gjengitt de sju dødssyndene Ira (vrede, raseri), Avaritia (grådighet), Pigritia (latskap), Gula (fråtseri), Luxuria (begjær), Invidia (misunnelse) og Superbia (hovmod). Vanligvis brukes Acedia for latskap/likegyldighet, men her altså Pigritia.

Byen som er gjengitt på innsiden av lokket er Paris.

Bildene er Maria som kvinnen fra åpenbaringen, der hun står med Jesusbarnet i hendene og med strålekransen om hodet mens hun står på månen, det er Mater Dei – Guds mor, det er Jesu fødsel og Maria med Jesusbarnet og Døperen Johannes. På et par av de mindre lokkene er det preget Syndefallet og Kristusmonogrammet IHS. På framkant, under lemmen, er fem vilder med Jesus for Pilatus, Jesus for Herodes, piskingen (hudstrykingen), tornekroningen, og til slutt korsfestelsen.

Inne i skrinet er det fem esker med skyvelokk. Bak de to fremste eskene er det hemper som holder forsiden på plass. Når forsiden er åpnet har man tilgang til fem skuffer under eskene. 
Bak disse er det enda to hemmelige rom. De to nederste skuffene er grunnere enn de øverste, og ved å ta ut den store midtre skuffen kommer man fram til de to små skuffene innerst, hvorav bare den på venstre side er på plass.
  Photo: Maihaugen
 • Grønt skrin med jernbeslag. 
Skrinet er tysk, og det er knyttet til katolsk ikonografi.

I rommet inni lokket er gjengitt de sju dødssyndene Ira (vrede, raseri), Avaritia (grådighet), Pigritia (latskap), Gula (fråtseri), Luxuria (begjær), Invidia (misunnelse) og Superbia (hovmod). Vanligvis brukes Acedia for latskap/likegyldighet, men her altså Pigritia.

Byen som er gjengitt på innsiden av lokket er Paris.

Bildene er Maria som kvinnen fra åpenbaringen, der hun står med Jesusbarnet i hendene og med strålekransen om hodet mens hun står på månen, det er Mater Dei – Guds mor, det er Jesu fødsel og Maria med Jesusbarnet og Døperen Johannes. På et par av de mindre lokkene er det preget Syndefallet og Kristusmonogrammet IHS. På framkant, under lemmen, er fem vilder med Jesus for Pilatus, Jesus for Herodes, piskingen (hudstrykingen), tornekroningen, og til slutt korsfestelsen.

Inne i skrinet er det fem esker med skyvelokk. Bak de to fremste eskene er det hemper som holder forsiden på plass. Når forsiden er åpnet har man tilgang til fem skuffer under eskene. 
Bak disse er det enda to hemmelige rom. De to nederste skuffene er grunnere enn de øverste, og ved å ta ut den store midtre skuffen kommer man fram til de to små skuffene innerst, hvorav bare den på venstre side er på plass.
  Photo: Maihaugen
 • Grønt skrin med jernbeslag. 
Skrinet er tysk, og det er knyttet til katolsk ikonografi.

I rommet inni lokket er gjengitt de sju dødssyndene Ira (vrede, raseri), Avaritia (grådighet), Pigritia (latskap), Gula (fråtseri), Luxuria (begjær), Invidia (misunnelse) og Superbia (hovmod). Vanligvis brukes Acedia for latskap/likegyldighet, men her altså Pigritia.

Byen som er gjengitt på innsiden av lokket er Paris.

Bildene er Maria som kvinnen fra åpenbaringen, der hun står med Jesusbarnet i hendene og med strålekransen om hodet mens hun står på månen, det er Mater Dei – Guds mor, det er Jesu fødsel og Maria med Jesusbarnet og Døperen Johannes. På et par av de mindre lokkene er det preget Syndefallet og Kristusmonogrammet IHS. På framkant, under lemmen, er fem vilder med Jesus for Pilatus, Jesus for Herodes, piskingen (hudstrykingen), tornekroningen, og til slutt korsfestelsen.

Inne i skrinet er det fem esker med skyvelokk. Bak de to fremste eskene er det hemper som holder forsiden på plass. Når forsiden er åpnet har man tilgang til fem skuffer under eskene. 
Bak disse er det enda to hemmelige rom. De to nederste skuffene er grunnere enn de øverste, og ved å ta ut den store midtre skuffen kommer man fram til de to små skuffene innerst, hvorav bare den på venstre side er på plass.
  Photo: Maihaugen

Skrin

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to