• Fotografi i glass og ramme av Dr. Bernhard Goldberg i sykehusfrakk, trolig fra tidlig 1950-tall.
Reseptblokk med inskripsjon: Dr. B. Goldberg, Øvrefoss 14, kontortid og tlf. nummer.
Bernhard Goldberg (f. i Vilnius den 05.12.1908)  ble den høyest dekorerte jødiske krigsdeltakeren i Norge gjennom tildelingen av Sankt Olav med ekegren. Han ble ferdigutdannet lege først etter krigen, men var skipslege på norske jagere etter at han hadde flyktet i 1941. Goldberg var med på flere trefninger til sjøs; blant annet overlevde han torpederingen av den norske jageren KNM Eskdale utenfor Cornwall i april 1943. Her utmerket han seg særlig da han bandt et stort antall sårede fast på flåter, mens skipet gikk ned. Han var også med da jageren KNM Stord deltok i senkningen av det tyske slagskipet Scharnhorst, og han deltok ved invasjonen i Normandie.
    Photo: Jødisk Museum i Oslo

Foto og reseptblokk

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to