• I 1929 begynte det Mosaiske Trossamfund i Oslo å gi ut bladet «Hatikwoh- Månedsblad for jøder i Norge», som også eksisterer i dag. I de første årene var Harry Koritzinsky ansvarlig utgiver. Han ga også ut en bok i 1922 som ga en framstilling av «Jødernes historie i Norge», med særlig vekt på Wergeland og kampen for å få fjernet jødeparagrafen. Etter Hitlers maktovertagelse i 1933 la bladet vekt på å informere om den betenkelige utviklingen i Tyskland og de forhold de tyske jødene levde under. 

16 utgaver av månedsbladet "Hatikwho" fra januar 1929 til april 1931, samt 6. årgang, juli 1934 og 8. årgang, april 1936
    Photo: Jødisk Museum i Oslo

Hatikwoh

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to