• Mishna Bernrah er et halakisk verk om jødisk lov i dagliglivet som var (og fortsatt er) mye brukt blant askenasiske jøder. Den kommenterer den første delen (Orach Chayim) av den autoritative juridiske kodeksen Schulchan Arnch, som omhandler bønn, synagogen, shabbat og høytider. Bøkene har tilhørt rabbiner Lewithan. Hebraisk tekst. Trykt i Pietrkov, Polen i 1907.
    Photo: Jødisk Museum i Oslo

Jødiske lovbøker

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to