• Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt
 • Stakken er samansydd av 6 høgder grøn kamelott. Av mohaire. Stoffet er svært glatt og stivt, og ganske lik trådtkjukke i renning og innslag. Alle høgdene er sydd saman med lys grøn litt tjukk silketråd. Alle høgdene har jare i båe sider. Stakken manglar linning og skoning, ein ser restar av saum etter skoningen. Høgdesaumane har rakna litt både oppe og nede, og den eine høgda er spretta opp heilt ned. I øvrekant av eine samansydde høgde kan det sjå ut til å ha vore ein splitt. Båe høgdene er påsydd eit smalt belegg (ca 2,8cm br) av litt glissen gyllen linlerret, sydd fast med lys grøn silketråd. Splittlg ser ut til å ha vore 27,5 cm.
Øvre kanten er skråklipt, slik at høgda der splitten er sydd er lengst, og antakeleg har vore midt bak, og det lågaste punktet er akkurat på det halve av heile breidda.
Heile nedkanten er påsydd ein brei bord samansett av aplikasjonar og ulike broderisting. Aplikasjonsstoffet er einsfarga lys gul silkedamask med stort blomemønster i satengbinding, og lys gul silketråd til brodering. Nede i eine hjørnet er det på innsida sydd på ein liten bit bomullsband med påskrifta 504. I eit anna hjørne heng det ein bit av eit kvitt bomullsstoff med påskrifta: O.  No. 84 I   2/6   (kanskje etter ei utstilling?).
  Photo: Nilsen, Ragni Engstrøm / Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt

Stakk

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to