• Plakat
    Photo: Jærmuseet
  • Plakat
    Photo: Jærmuseet
  • Plakat
    Photo: Jærmuseet

Plakat

1 comment

  • Splint-tegning over Sachs motor for Tempo Fighter produsert i slutten av 1960 tallet og begynnelsen av 1970 tallet. I alle år var det ett nært samarbeid mellom Jonas Øglænd og Sachs, i dette tilfellet er det Tempo skolen det gjelder. På tidlig 1950 tallet opprettet Jonas Øglænd kursvirksomhet for Tempo forhandlerne. Dette var kurs som hadde ca 6 deltakere og gikk over 2 uker. Detakerne bodde på Hotell Sverre og kursvirksomheten var meget populært blandt forhandlerne. Man startet om høsten og holdt på frem til våren (som er sesongstart), ofte til ca medio mars måned. Kurset er ett rent motorkurs hvor deltakerne lærte om Sachs motoren sin oppbygging og hvordan den fungerte. Om problemløsning og andre tekniske løsninger. Alle hadde sin motor til å skru på, ofte var man to kursdeltakere pr motor. På veggen hang det store plansjer som viste motoren delt, dette var ofte store tegninger på ca 200x120cm, men også tegning/plakat som her, og det var tegninger/plakater for alle motorer som Sachs hadde produsert. Disse fikk forhandlerne med seg til å henge opp på verkstedet. Selgerne hos Jonas Øglænd hadde også disse med seg og delte ut ved behov.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to