• Stevn og kjøl
Båten har slakt buede stevner med to stevnskaringer. Forstevnen er ekstra kraftig fordi den er dobbel øverst. Stevnen er forsterket med 2,5 cm bredt stevnjern fra midten og ned under fremlot. Jernet er rustent, løsnet og knekt av øverst, så bare spor etter avrevet jern står igjen. 
I akterstevnen er det gjort en utsparing for propell, slik at den nederste delen av stevnen er buet innover (konkavt), og kjølbord og bunnbord er formet deretter. På innsiden i akterskottet, kan man se stevnen som en konveks bue innover. Oppå den konvekse buen inni båten, er det montert en 13 cm lang forsterkning/tre klamp. I denne klampen er det tappet et firkanthull på ca. 3,5 x 3,5 cm, til feste for mesanmasten.
Kjølen er 358 cm, med en stilk på ca. 3 cm bakerst. Under stilken er det skrudd fast et 3 cm langt U-jern. Et 5 cm bredt flattjern dekker den siste halve meteren av kjølen, går under stilken med U-jernet, og stikker derfra 13 cm ut. Enden av jernet er bøyd oppover og slutter utenfor propellen i en firkantet spiss (ligner en gammeldags skitupp). Firkanten ytterst indikerer at den ikke er en styrepik (nederste feste for styret), men kun en beskyttelse for propellen. Styret er borte, en rusten todelt løkke står igjen øverst på stevnen der hvor jernløkka fra styrbladet skal skyves inn, og bare en rustflekk etter det nederste festet står igjen på akterstevnen. Styret må ha vært formet krum etter stevnen slik festene indikerer. 
Kjølen er forsterket med en slitekjøl av tre, fra der stevnjernet slutter og jernforsterkningen bak begynner. Slitekjølen av tre er vanskelig å se, fordi den i ettertid er dekket med et oppsplittet vannrør av svart plast.
Skrog
Båten har 5 skottband (tverrstivere/spanter), som dekker hele båtens bredde. Skottbandene har botnband i bunnen og betatak med en skjøt på begge sider langs skroget, unntatt den fremste som er litt kortere enn de andre, og er skjøtt kun på styrbord side. 
Huden/skroget består av kjølbord, sandbord, 3 rembord og ripebord. På innsiden er esingen festet øverst på ripebordet. Esingen går langs hele ripa på innsiden, men har en skjøt på hver side av båten, og blir noe tynnere mot endene like ved eller helt ute ved stevnene. Esingen og er foret på midten med en kileformet list, som er lagt mellom ripebordet og esing. Båten har ikke vaterbord, men foringen forsterker ripa.
Foringen dekker ikke hele båtens lengde, men et området midtbords, mellom de tre midterste skottbandene. Her er det laget hull til tollepinner for to par årer. Foringen er skjøtt flere steder og er høvlet ned til null i begge ender. Alle fire tolleganger er forsterket med 2 bindhaker som er slått ned i ripebord og esing. 
Motor, aksling og propell
En liten grønnmalt innenbordsmotor, 2-3 hk, antas brukt i båten fordi den passer inn i motorkassen og skrufestene. Motorkassen, akslingen og propellen er fremdeles i båten, men motoren er demontert. 
Propellen er en liten, ca. 19 x 5 cm, vripropell (med to vribare blader). Propell og aksling er av messing.
Styrevol, 
Styrevolen består av en lang stang, festet til en kortere del, som kalles styretunge. Styretungen er saget i vinkel som en L (38 cm og 10 cm). Stangen og tungen er festet til hverandre med et fleksibelt ledd. Bolten midt i leddet er en gjennomgående rund treplugg med hode på den ene siden, og en avklipt spiker på den andre. Tungen er avsluttet som en tapp, tilsvarende hullet og tykkelsen på styrbladet. Midt på denne runde tappen er det laget et ovalt hull, der en kileformet treplugg skal stikkes ned langs styrbladet og føye hele styringssystemet sammen. 
Plikter og bingbord
3 plikter, grønnmalte med to stolper under. 
Et bingbord (vegg mellom skottene) er festet til 3. spante forfra, rett foran motorkassen.
  Photo: Mathisen, Elin I. / RiddoDuottarMuseat
 • Stevn og kjøl
Båten har slakt buede stevner med to stevnskaringer. Forstevnen er ekstra kraftig fordi den er dobbel øverst. Stevnen er forsterket med 2,5 cm bredt stevnjern fra midten og ned under fremlot. Jernet er rustent, løsnet og knekt av øverst, så bare spor etter avrevet jern står igjen. 
I akterstevnen er det gjort en utsparing for propell, slik at den nederste delen av stevnen er buet innover (konkavt), og kjølbord og bunnbord er formet deretter. På innsiden i akterskottet, kan man se stevnen som en konveks bue innover. Oppå den konvekse buen inni båten, er det montert en 13 cm lang forsterkning/tre klamp. I denne klampen er det tappet et firkanthull på ca. 3,5 x 3,5 cm, til feste for mesanmasten.
Kjølen er 358 cm, med en stilk på ca. 3 cm bakerst. Under stilken er det skrudd fast et 3 cm langt U-jern. Et 5 cm bredt flattjern dekker den siste halve meteren av kjølen, går under stilken med U-jernet, og stikker derfra 13 cm ut. Enden av jernet er bøyd oppover og slutter utenfor propellen i en firkantet spiss (ligner en gammeldags skitupp). Firkanten ytterst indikerer at den ikke er en styrepik (nederste feste for styret), men kun en beskyttelse for propellen. Styret er borte, en rusten todelt løkke står igjen øverst på stevnen der hvor jernløkka fra styrbladet skal skyves inn, og bare en rustflekk etter det nederste festet står igjen på akterstevnen. Styret må ha vært formet krum etter stevnen slik festene indikerer. 
Kjølen er forsterket med en slitekjøl av tre, fra der stevnjernet slutter og jernforsterkningen bak begynner. Slitekjølen av tre er vanskelig å se, fordi den i ettertid er dekket med et oppsplittet vannrør av svart plast.
Skrog
Båten har 5 skottband (tverrstivere/spanter), som dekker hele båtens bredde. Skottbandene har botnband i bunnen og betatak med en skjøt på begge sider langs skroget, unntatt den fremste som er litt kortere enn de andre, og er skjøtt kun på styrbord side. 
Huden/skroget består av kjølbord, sandbord, 3 rembord og ripebord. På innsiden er esingen festet øverst på ripebordet. Esingen går langs hele ripa på innsiden, men har en skjøt på hver side av båten, og blir noe tynnere mot endene like ved eller helt ute ved stevnene. Esingen og er foret på midten med en kileformet list, som er lagt mellom ripebordet og esing. Båten har ikke vaterbord, men foringen forsterker ripa.
Foringen dekker ikke hele båtens lengde, men et området midtbords, mellom de tre midterste skottbandene. Her er det laget hull til tollepinner for to par årer. Foringen er skjøtt flere steder og er høvlet ned til null i begge ender. Alle fire tolleganger er forsterket med 2 bindhaker som er slått ned i ripebord og esing. 
Motor, aksling og propell
En liten grønnmalt innenbordsmotor, 2-3 hk, antas brukt i båten fordi den passer inn i motorkassen og skrufestene. Motorkassen, akslingen og propellen er fremdeles i båten, men motoren er demontert. 
Propellen er en liten, ca. 19 x 5 cm, vripropell (med to vribare blader). Propell og aksling er av messing.
Styrevol, 
Styrevolen består av en lang stang, festet til en kortere del, som kalles styretunge. Styretungen er saget i vinkel som en L (38 cm og 10 cm). Stangen og tungen er festet til hverandre med et fleksibelt ledd. Bolten midt i leddet er en gjennomgående rund treplugg med hode på den ene siden, og en avklipt spiker på den andre. Tungen er avsluttet som en tapp, tilsvarende hullet og tykkelsen på styrbladet. Midt på denne runde tappen er det laget et ovalt hull, der en kileformet treplugg skal stikkes ned langs styrbladet og føye hele styringssystemet sammen. 
Plikter og bingbord
3 plikter, grønnmalte med to stolper under. 
Et bingbord (vegg mellom skottene) er festet til 3. spante forfra, rett foran motorkassen.
  Photo: Mathisen, Elin I. / RiddoDuottarMuseat
 • Stevn og kjøl
Båten har slakt buede stevner med to stevnskaringer. Forstevnen er ekstra kraftig fordi den er dobbel øverst. Stevnen er forsterket med 2,5 cm bredt stevnjern fra midten og ned under fremlot. Jernet er rustent, løsnet og knekt av øverst, så bare spor etter avrevet jern står igjen. 
I akterstevnen er det gjort en utsparing for propell, slik at den nederste delen av stevnen er buet innover (konkavt), og kjølbord og bunnbord er formet deretter. På innsiden i akterskottet, kan man se stevnen som en konveks bue innover. Oppå den konvekse buen inni båten, er det montert en 13 cm lang forsterkning/tre klamp. I denne klampen er det tappet et firkanthull på ca. 3,5 x 3,5 cm, til feste for mesanmasten.
Kjølen er 358 cm, med en stilk på ca. 3 cm bakerst. Under stilken er det skrudd fast et 3 cm langt U-jern. Et 5 cm bredt flattjern dekker den siste halve meteren av kjølen, går under stilken med U-jernet, og stikker derfra 13 cm ut. Enden av jernet er bøyd oppover og slutter utenfor propellen i en firkantet spiss (ligner en gammeldags skitupp). Firkanten ytterst indikerer at den ikke er en styrepik (nederste feste for styret), men kun en beskyttelse for propellen. Styret er borte, en rusten todelt løkke står igjen øverst på stevnen der hvor jernløkka fra styrbladet skal skyves inn, og bare en rustflekk etter det nederste festet står igjen på akterstevnen. Styret må ha vært formet krum etter stevnen slik festene indikerer. 
Kjølen er forsterket med en slitekjøl av tre, fra der stevnjernet slutter og jernforsterkningen bak begynner. Slitekjølen av tre er vanskelig å se, fordi den i ettertid er dekket med et oppsplittet vannrør av svart plast.
Skrog
Båten har 5 skottband (tverrstivere/spanter), som dekker hele båtens bredde. Skottbandene har botnband i bunnen og betatak med en skjøt på begge sider langs skroget, unntatt den fremste som er litt kortere enn de andre, og er skjøtt kun på styrbord side. 
Huden/skroget består av kjølbord, sandbord, 3 rembord og ripebord. På innsiden er esingen festet øverst på ripebordet. Esingen går langs hele ripa på innsiden, men har en skjøt på hver side av båten, og blir noe tynnere mot endene like ved eller helt ute ved stevnene. Esingen og er foret på midten med en kileformet list, som er lagt mellom ripebordet og esing. Båten har ikke vaterbord, men foringen forsterker ripa.
Foringen dekker ikke hele båtens lengde, men et området midtbords, mellom de tre midterste skottbandene. Her er det laget hull til tollepinner for to par årer. Foringen er skjøtt flere steder og er høvlet ned til null i begge ender. Alle fire tolleganger er forsterket med 2 bindhaker som er slått ned i ripebord og esing. 
Motor, aksling og propell
En liten grønnmalt innenbordsmotor, 2-3 hk, antas brukt i båten fordi den passer inn i motorkassen og skrufestene. Motorkassen, akslingen og propellen er fremdeles i båten, men motoren er demontert. 
Propellen er en liten, ca. 19 x 5 cm, vripropell (med to vribare blader). Propell og aksling er av messing.
Styrevol, 
Styrevolen består av en lang stang, festet til en kortere del, som kalles styretunge. Styretungen er saget i vinkel som en L (38 cm og 10 cm). Stangen og tungen er festet til hverandre med et fleksibelt ledd. Bolten midt i leddet er en gjennomgående rund treplugg med hode på den ene siden, og en avklipt spiker på den andre. Tungen er avsluttet som en tapp, tilsvarende hullet og tykkelsen på styrbladet. Midt på denne runde tappen er det laget et ovalt hull, der en kileformet treplugg skal stikkes ned langs styrbladet og føye hele styringssystemet sammen. 
Plikter og bingbord
3 plikter, grønnmalte med to stolper under. 
Et bingbord (vegg mellom skottene) er festet til 3. spante forfra, rett foran motorkassen.
  Photo: Josefsen, Annelise / RiddoDuottarMuseat

Fanas, båt

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to