• Fra det gamle testamente, trolig kong Salomo og dronningen av Saba.
I forgrunnen sitter en fyrste på tronen mellom inngangssøylene til sitt palass, mens et mylder av mennesker vrimler på plassen nedenfor. Utsendinger i prektige gevanter og juveler stiger ydmykt oppad trappen. På sidene og i mellomgrunnen arkitektur og park. Sjø og høye fjell i grånyanser i bakgrunnen.

Ute i parken står en "rotondo" med kuppeltak. På toppen av dette er en figur, hvis hode er det geometriske utgangspunkt for det perspektiviske komposisjonsskjema. Dette punkt ligger i bildets vertikale midtakse, ca. 50 cm fra øvre- og 70 cm fra nedre kant, omtrent forholdet 5:7 som er det gylne snitt. Alle innoverløpende arkitekturdeler som gesimser, trapper, haveganger osv. møtes i detet punkt, hvilket bevirker at hele perspektivet skifter retning / "flytter seg" ettersom tilskueren ser bildet fra den ene eller andre kant.
  Photo: Alvøen Hovedbygning
 • Fra det gamle testamente, trolig kong Salomo og dronningen av Saba.
I forgrunnen sitter en fyrste på tronen mellom inngangssøylene til sitt palass, mens et mylder av mennesker vrimler på plassen nedenfor. Utsendinger i prektige gevanter og juveler stiger ydmykt oppad trappen. På sidene og i mellomgrunnen arkitektur og park. Sjø og høye fjell i grånyanser i bakgrunnen.

Ute i parken står en "rotondo" med kuppeltak. På toppen av dette er en figur, hvis hode er det geometriske utgangspunkt for det perspektiviske komposisjonsskjema. Dette punkt ligger i bildets vertikale midtakse, ca. 50 cm fra øvre- og 70 cm fra nedre kant, omtrent forholdet 5:7 som er det gylne snitt. Alle innoverløpende arkitekturdeler som gesimser, trapper, haveganger osv. møtes i detet punkt, hvilket bevirker at hele perspektivet skifter retning / "flytter seg" ettersom tilskueren ser bildet fra den ene eller andre kant.
  Photo: Alvøen Hovedbygning
 • Fra det gamle testamente, trolig kong Salomo og dronningen av Saba.
I forgrunnen sitter en fyrste på tronen mellom inngangssøylene til sitt palass, mens et mylder av mennesker vrimler på plassen nedenfor. Utsendinger i prektige gevanter og juveler stiger ydmykt oppad trappen. På sidene og i mellomgrunnen arkitektur og park. Sjø og høye fjell i grånyanser i bakgrunnen.

Ute i parken står en "rotondo" med kuppeltak. På toppen av dette er en figur, hvis hode er det geometriske utgangspunkt for det perspektiviske komposisjonsskjema. Dette punkt ligger i bildets vertikale midtakse, ca. 50 cm fra øvre- og 70 cm fra nedre kant, omtrent forholdet 5:7 som er det gylne snitt. Alle innoverløpende arkitekturdeler som gesimser, trapper, haveganger osv. møtes i detet punkt, hvilket bevirker at hele perspektivet skifter retning / "flytter seg" ettersom tilskueren ser bildet fra den ene eller andre kant.
  Photo: Alvøen Hovedbygning
 • Fra det gamle testamente, trolig kong Salomo og dronningen av Saba.
I forgrunnen sitter en fyrste på tronen mellom inngangssøylene til sitt palass, mens et mylder av mennesker vrimler på plassen nedenfor. Utsendinger i prektige gevanter og juveler stiger ydmykt oppad trappen. På sidene og i mellomgrunnen arkitektur og park. Sjø og høye fjell i grånyanser i bakgrunnen.

Ute i parken står en "rotondo" med kuppeltak. På toppen av dette er en figur, hvis hode er det geometriske utgangspunkt for det perspektiviske komposisjonsskjema. Dette punkt ligger i bildets vertikale midtakse, ca. 50 cm fra øvre- og 70 cm fra nedre kant, omtrent forholdet 5:7 som er det gylne snitt. Alle innoverløpende arkitekturdeler som gesimser, trapper, haveganger osv. møtes i detet punkt, hvilket bevirker at hele perspektivet skifter retning / "flytter seg" ettersom tilskueren ser bildet fra den ene eller andre kant.
  Photo: Alvøen Hovedbygning
 • Fra det gamle testamente, trolig kong Salomo og dronningen av Saba.
I forgrunnen sitter en fyrste på tronen mellom inngangssøylene til sitt palass, mens et mylder av mennesker vrimler på plassen nedenfor. Utsendinger i prektige gevanter og juveler stiger ydmykt oppad trappen. På sidene og i mellomgrunnen arkitektur og park. Sjø og høye fjell i grånyanser i bakgrunnen.

Ute i parken står en "rotondo" med kuppeltak. På toppen av dette er en figur, hvis hode er det geometriske utgangspunkt for det perspektiviske komposisjonsskjema. Dette punkt ligger i bildets vertikale midtakse, ca. 50 cm fra øvre- og 70 cm fra nedre kant, omtrent forholdet 5:7 som er det gylne snitt. Alle innoverløpende arkitekturdeler som gesimser, trapper, haveganger osv. møtes i detet punkt, hvilket bevirker at hele perspektivet skifter retning / "flytter seg" ettersom tilskueren ser bildet fra den ene eller andre kant.
  Photo: Alvøen Hovedbygning
 • Fra det gamle testamente, trolig kong Salomo og dronningen av Saba.
I forgrunnen sitter en fyrste på tronen mellom inngangssøylene til sitt palass, mens et mylder av mennesker vrimler på plassen nedenfor. Utsendinger i prektige gevanter og juveler stiger ydmykt oppad trappen. På sidene og i mellomgrunnen arkitektur og park. Sjø og høye fjell i grånyanser i bakgrunnen.

Ute i parken står en "rotondo" med kuppeltak. På toppen av dette er en figur, hvis hode er det geometriske utgangspunkt for det perspektiviske komposisjonsskjema. Dette punkt ligger i bildets vertikale midtakse, ca. 50 cm fra øvre- og 70 cm fra nedre kant, omtrent forholdet 5:7 som er det gylne snitt. Alle innoverløpende arkitekturdeler som gesimser, trapper, haveganger osv. møtes i detet punkt, hvilket bevirker at hele perspektivet skifter retning / "flytter seg" ettersom tilskueren ser bildet fra den ene eller andre kant.
  Photo: Alvøen Hovedbygning

Maleri

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to