• Slangesølje i sølv med gjord og tornring av rørtråd. Mellom disse er platen delt i to felt: ytterst en krusering, innerst et rosettlignende felt med seks sirkelsegment. Feltene er innbyrdes skilt og utad begrenset av flettetrådsbånd. Segmentene er dessuten kantet av et tvinnetrådsbånd. På kruseringen veksler diamantkruse med perlekruse, unntatt på et enkelt sted hvor to perlekruser er stilt ved siden av hverandre. På segmentene er det fire perlekruser mellom hver diamantkruse, og sistnevnte tjener dessuten som segmentnagler.  På baksiden er det påloddet en nål med bøyle. Ingen synlige stempler. Tilstand: Flere kruser mangler, del av gjorder en revet av, brekkasje.
    Photo: Skaaren, Gunvor / Maihaugen
  • Slangesølje i sølv med gjord og tornring av rørtråd. Mellom disse er platen delt i to felt: ytterst en krusering, innerst et rosettlignende felt med seks sirkelsegment. Feltene er innbyrdes skilt og utad begrenset av flettetrådsbånd. Segmentene er dessuten kantet av et tvinnetrådsbånd. På kruseringen veksler diamantkruse med perlekruse, unntatt på et enkelt sted hvor to perlekruser er stilt ved siden av hverandre. På segmentene er det fire perlekruser mellom hver diamantkruse, og sistnevnte tjener dessuten som segmentnagler.  På baksiden er det påloddet en nål med bøyle. Ingen synlige stempler. Tilstand: Flere kruser mangler, del av gjorder en revet av, brekkasje.
    Photo: Skaaren, Gunvor / Maihaugen

Sølje

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to