• Form: Sidene bøyger seg utover. Krona er  samansett av ei råme med 7 like stykke, hengsla saman til ei fast råme. I kvart stykke er stansa ut tre hol og i desse sett inn fasettslipte glassteinar. Desse stykka. går opp og endar i eit portrett med krone/hatt(?) med to voluttar. Over kvart hovud ei bøygd stang, der to løver står symetrisk. Eit ornament, illuderande eit monogram og ei krone er festa til stanga. Mellom desse 7 delene står på råma 7 flate søyler, nedst to omgangar stilisert lauv. Ein sølvring held dei lett bøygbare figurane på plass.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
  • Form: Sidene bøyger seg utover. Krona er  samansett av ei råme med 7 like stykke, hengsla saman til ei fast råme. I kvart stykke er stansa ut tre hol og i desse sett inn fasettslipte glassteinar. Desse stykka. går opp og endar i eit portrett med krone/hatt(?) med to voluttar. Over kvart hovud ei bøygd stang, der to løver står symetrisk. Eit ornament, illuderande eit monogram og ei krone er festa til stanga. Mellom desse 7 delene står på råma 7 flate søyler, nedst to omgangar stilisert lauv. Ein sølvring held dei lett bøygbare figurane på plass.
    Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Brurekrone

Add a comment or suggest edits

Select the images you want to order

Share to