• Pennhøvelen vert nytta til å høvle penn (fjør), til dømes for å laga penn som skal gå inn i not i panel og golvbord som har not og fjør. 
Høvelstokken er høgare på høgre sida, og høvelstålet er delt i to med ulik breidd. Pennen vert laga i mellomromet mellom blada. 
Høvelstålet er nedfelt i høvelstokken og halde fast med ein kile
  Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum
 • Pennhøvelen vert nytta til å høvle penn (fjør), til dømes for å laga penn som skal gå inn i not i panel og golvbord som har not og fjør. 
Høvelstokken er høgare på høgre sida, og høvelstålet er delt i to med ulik breidd. Pennen vert laga i mellomromet mellom blada. 
Høvelstålet er nedfelt i høvelstokken og halde fast med ein kile
  Photo: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Høvel

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to