• Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Mills, Espen / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Mills, Espen / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Mills, Espen / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Mills, Espen / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Eldjarn, Gunnar / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Eldjarn, Gunnar / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Eldjarn, Gunnar / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Eldjarn, Gunnar / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Eldjarn, Gunnar / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Eldjarn, Gunnar / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Eldjarn, Gunnar / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Eldjarn, Gunnar / Nordfjord Folkemuseum
 • Open, klinkbygd jekt med akterspegl og høg stamn. Bygd av furu henta ut frå lokal skog. Bordinga (huda) er av 2" bord frå 6" til 10" breide, og var samanklinka med heimesmidd jarnsaum med 7-8" mellomrom, ca. 4500 stk i alt. 
Opphaveleg mast med råsegl, men mast og segl er no borte. 
Mesteparten av jekta er eit stort, ope lasterom med lasteevne på 120-150 famner ved.

Forut er det eit dekk kalla "pletten" der mannskapet handterte anker, segl og fortøying. 
Veng akterut med senger og bord. Opphaveleg var det også kokeomn i vengen. På vengdekket vart jekta manøvrert; her stod ein og styrte og heiste segl. 
Akterspelet er eit spakespel.

Ombord i jekta er fylgjande utstyr: lettbåt, varpanker, ankerspel, riggbeslag som er fest på fartøyet (røsjarn med jomfruer), skjærstokkar, innreiing i vengen, pumpe, ror. I nyare tid fekk museet spelet (krøppelspelet) som var brukt på jekta. Spelet er utstilt i utstillingshallen på museet.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum

Båt

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to