• Jørgen Moe, født på Mo Gård i Hole. Norsk forfatter, folkeminnesamler og geistlig; cand.theol. 1839.
Han flyttet fra gården i 1831 for å studere teologi, men studiene ble avbrutt av en langvarig kjærlighetssorg som førte ham tilbake til Mo. Han fikk ristet av seg depresjonen slik at han maktet å avslutte sin teologiske embedseksamen i 1839. Etter dette jobbet han som lærer og reiste rundt i landet sammen med Asbjørnsen. Sammen samlet de de norske folkeeventyrene. Det første heftet av «Norske Folkeeventyr» ble utgitt i 1841. I 1849 ga han ut sin eneste store diktsamling «Digte». To år senere gav Asbjørnsen og Moe ut en fyldig annenutgave av eventyrene, og det samme året kom norges første moderne barnebok ut; «I Brønden og i tjærnet». 
Moe ble res.kap. i Krødsherad 1853, sogneprest i Bragernes 1863, i Vestre Aker 1870 og 1875 biskop i Christiansands stift.
    Photo: Bjørn,Johnsen, Fylkesfotograf / Ringerikes museum

fotografi i ramme

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to