• "Bruktes til å slå not og fjær i planken som bruktes til
vannsumper. Not og fjær passet til hinannen da vannet kom
til svellet de ut og ble helt tette."
NTM: "Disse bruktes når man skulle bygge en vannsump.
Planken var ikke høvlet eller pløyd. Det ble så på sidene
med disse sinker slått inn not og fjær idet man slo på
sinken med en slegge. Da planken på denne måte ble satt
sammen og utsatt for vannet, este planket ut igjen og det
hele ble meget tett."
Jf. BVM 3942.
  Photo: Norsk Bergverksmuseum
 • "Bruktes til å slå not og fjær i planken som bruktes til
vannsumper. Not og fjær passet til hinannen da vannet kom
til svellet de ut og ble helt tette."
NTM: "Disse bruktes når man skulle bygge en vannsump.
Planken var ikke høvlet eller pløyd. Det ble så på sidene
med disse sinker slått inn not og fjær idet man slo på
sinken med en slegge. Da planken på denne måte ble satt
sammen og utsatt for vannet, este planket ut igjen og det
hele ble meget tett."
Jf. BVM 3942.
  Photo: Norsk Bergverksmuseum
 • "Bruktes til å slå not og fjær i planken som bruktes til
vannsumper. Not og fjær passet til hinannen da vannet kom
til svellet de ut og ble helt tette."
NTM: "Disse bruktes når man skulle bygge en vannsump.
Planken var ikke høvlet eller pløyd. Det ble så på sidene
med disse sinker slått inn not og fjær idet man slo på
sinken med en slegge. Da planken på denne måte ble satt
sammen og utsatt for vannet, este planket ut igjen og det
hele ble meget tett."
Jf. BVM 3942.
  Photo: Norsk Bergverksmuseum
 • "Bruktes til å slå not og fjær i planken som bruktes til
vannsumper. Not og fjær passet til hinannen da vannet kom
til svellet de ut og ble helt tette."
NTM: "Disse bruktes når man skulle bygge en vannsump.
Planken var ikke høvlet eller pløyd. Det ble så på sidene
med disse sinker slått inn not og fjær idet man slo på
sinken med en slegge. Da planken på denne måte ble satt
sammen og utsatt for vannet, este planket ut igjen og det
hele ble meget tett."
Jf. BVM 3942.
  Photo: Norsk Bergverksmuseum
 • "Bruktes til å slå not og fjær i planken som bruktes til
vannsumper. Not og fjær passet til hinannen da vannet kom
til svellet de ut og ble helt tette."
NTM: "Disse bruktes når man skulle bygge en vannsump.
Planken var ikke høvlet eller pløyd. Det ble så på sidene
med disse sinker slått inn not og fjær idet man slo på
sinken med en slegge. Da planken på denne måte ble satt
sammen og utsatt for vannet, este planket ut igjen og det
hele ble meget tett."
Jf. BVM 3942.
  Photo: Norsk Bergverksmuseum
 • "Bruktes til å slå not og fjær i planken som bruktes til
vannsumper. Not og fjær passet til hinannen da vannet kom
til svellet de ut og ble helt tette."
NTM: "Disse bruktes når man skulle bygge en vannsump.
Planken var ikke høvlet eller pløyd. Det ble så på sidene
med disse sinker slått inn not og fjær idet man slo på
sinken med en slegge. Da planken på denne måte ble satt
sammen og utsatt for vannet, este planket ut igjen og det
hele ble meget tett."
Jf. BVM 3942.
  Photo: Norsk Bergverksmuseum

NOTSINKE

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to