• Aluminium kjennemerke E- 12901. Hvit tekst i relieff på grønn bunn. Skiltet har to hull for fastsetting.
    Photo: Norsk vegmuseum

Kjennemerke

Aluminium kjennemerke E- 12901. Hvit tekst i relieff på grønn bunn. Skiltet har to hull for fastsetting.

1 comment

  • Grønne skilt for traktorer ble innført i forskriftsendring av 20. desember 1959 i § 13. Frist for registrering ble satt til "innen 1. oktober 1960". Skiltene gikk ut av bruk ved ny forskrift iverksatt fra 1. april 1971.

Leave a comment or send an inquiry

Share to