• Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum
 • Grå, beltegående snøfreser, med fresetrommel og to utkast som kan stilles i ønsket retning. Maskina har to besindrevne Ford V8 "Flathead" motorer på 239 cui (3,9 liter) som yter 100 Hk hver. Begge motorene er industrimotorer (pickup) fra Ford i USA. Merking med 8RT på topplokkene og rød farge tilsier industrimotorer fra 1948-1951, (motorene er ikke de originale). Maskina har mekanisk drift av freseraggregatet og elektrisk overføring av framdriften. V8 motorene driver et strømaggregat, som lager strøm til elektromotorene som sørger for fremdriften. Dette gir maskina en trinnløs fartsregulering og styring av beltene som er meget praktisk på snø. Maskina har 2 lykter for belysning framover. Maskina er ikke ombygd. Fresebredde 247 cm.
Det ene fabrikkskiltet tilsier serienummer 53, det andre skiltet 153.
  Photo: Mass Haugen / Norsk vegmuseum

Snøfreser

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to