• Form: Svungen krok med flate, rette mothaker, ..*23 ..hengslet til beslag somomslutter enden av trestav eller lign. Beslaget festet med to gjennomgående klinknagler. R.K.:"Jeg kan tenke meg det er nederste enden av en drastaur, slik som de brukte når de dro skikjelken". Gave. Kommunen  kjøpte gården og R.K. fikk plukke ut ting til museet. I ei kasse fra smia.
    Photo: Akershusbasen

Krok, m/beslag

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to