• Flat beingjenstand med utskåret ornamentikk. Midt i gjenstanden er det et rektangulært hull og i midten av hullet er hullet ovalt. 0,5 cm ut fra det ovale hullet er det på begges sider ett nytt hull som er 0,3 cm i diameter.
  Photo: Svalbard museum
 • Flat beingjenstand med utskåret ornamentikk. Midt i gjenstanden er det et rektangulært hull og i midten av hullet er hullet ovalt. 0,5 cm ut fra det ovale hullet er det på begges sider ett nytt hull som er 0,3 cm i diameter.
  Photo: Svalbard museum
 • Flat beingjenstand med utskåret ornamentikk. Midt i gjenstanden er det et rektangulært hull og i midten av hullet er hullet ovalt. 0,5 cm ut fra det ovale hullet er det på begges sider ett nytt hull som er 0,3 cm i diameter.
  Photo: Svalbard museum
 • Flat beingjenstand med utskåret ornamentikk. Midt i gjenstanden er det et rektangulært hull og i midten av hullet er hullet ovalt. 0,5 cm ut fra det ovale hullet er det på begges sider ett nytt hull som er 0,3 cm i diameter.
  Photo: Svalbard museum

Beslag

 • Tags

+ Add


Add a comment

Share to