• Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum
 • Rester etter rød og blå maling. Gesims, skråner ned bakover. Profilert. 6 sirkulære hull i arkitraven. Mellom disse er malt med sorte bokstaver. Gavlene har utskårne "hylleknekter". Bakveggen består av fire vertikale planker. Skjøtene er dekket med profilerte lister. Bare to biter i nederste del til venstre er fremdeles på plass. Nederste del er lukket skap. Tredelt, midterste del er skapdør. Platen har profillist. Feltene har speilfyllinger. Blåmalte. Klosset marmorering. Speilfyllingenes form er som en liggen H. Har profillist. Skapet er satt på en ny grønmalt plate. På døren er malt hvite bokstaver. Nederst på døren er skåret inn bokstaver, opp-ned. To nøkkelhull m. jernbeslag på venstre side av døren. Over døren til venstre, en dreibar trekloss, holder igjen. Innvendig har døren merke etter stort jernbeslag på samme side som nøkkelhullene. To lister skåret i treverket minner om lange jernbeslag,-smalner mot nøkkelhullene. Akantusranker i rødt, blått og hvitt, meget avslitt. En hylle i skapet. Mangler bakvegg. Karmen har på venstre side spor etter to jernhengsler. Øverst på høyre kortside, mangler gesimsen en bit, og holdes til sideveggen med en jernkrampe. Jernkrampe også på venstre side. Skapplaten mangler list på høyre side. Venstre side, fra gesimsen og ned har spor etter å ha stått inntil en vegg eller et annet møbel.
  Photo: Hallingdal Museum

Skap

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to