View search
Menu 0
Close
 • Lampen har en drivstoffbeholder med fyllåpning med skrulokk og en pumpe. Den brukes til å skape trykk i beholderen som så presser drivstoffet gjennom forgasseren slik at den fordampes og forbrennes i en glødestrømpe. I tillegg befinner det seg et hjul på motsatt side som regulerer strømingsmengden av drivstoffet. Der lyset oppstår er det satt inn et sylindrisk glass. Dette kan ved behov skiftes ved å løse de to skruene som holder håndtaket. Slik kan den øvre delen av lampen løftes av. Lyktet ble brukt med et kubbelys som dekorasjon som står på aluminiumsfolie. Ved overdragelsen av gjenstanden var drivstofftanken fylt med en veske. Den ble fjernet pga. brannfare. Den øvre delen av lyktet er deformert ved en av de festeskruene og kan derfor ikke festes på denne siden.
Gjenstanden er sammensatt av deler fra forskjellige produsenter. Drivstofftanken viser HASAG sin merke mens forgasseren er merket Petromax som viser til Ehrich & Graetz.
  Photo: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
 • Lampen har en drivstoffbeholder med fyllåpning med skrulokk og en pumpe. Den brukes til å skape trykk i beholderen som så presser drivstoffet gjennom forgasseren slik at den fordampes og forbrennes i en glødestrømpe. I tillegg befinner det seg et hjul på motsatt side som regulerer strømingsmengden av drivstoffet. Der lyset oppstår er det satt inn et sylindrisk glass. Dette kan ved behov skiftes ved å løse de to skruene som holder håndtaket. Slik kan den øvre delen av lampen løftes av. Lyktet ble brukt med et kubbelys som dekorasjon som står på aluminiumsfolie. Ved overdragelsen av gjenstanden var drivstofftanken fylt med en veske. Den ble fjernet pga. brannfare. Den øvre delen av lyktet er deformert ved en av de festeskruene og kan derfor ikke festes på denne siden.
Gjenstanden er sammensatt av deler fra forskjellige produsenter. Drivstofftanken viser HASAG sin merke mens forgasseren er merket Petromax som viser til Ehrich & Graetz.
  Photo: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
 • Lampen har en drivstoffbeholder med fyllåpning med skrulokk og en pumpe. Den brukes til å skape trykk i beholderen som så presser drivstoffet gjennom forgasseren slik at den fordampes og forbrennes i en glødestrømpe. I tillegg befinner det seg et hjul på motsatt side som regulerer strømingsmengden av drivstoffet. Der lyset oppstår er det satt inn et sylindrisk glass. Dette kan ved behov skiftes ved å løse de to skruene som holder håndtaket. Slik kan den øvre delen av lampen løftes av. Lyktet ble brukt med et kubbelys som dekorasjon som står på aluminiumsfolie. Ved overdragelsen av gjenstanden var drivstofftanken fylt med en veske. Den ble fjernet pga. brannfare. Den øvre delen av lyktet er deformert ved en av de festeskruene og kan derfor ikke festes på denne siden.
Gjenstanden er sammensatt av deler fra forskjellige produsenter. Drivstofftanken viser HASAG sin merke mens forgasseren er merket Petromax som viser til Ehrich & Graetz.
  Photo: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
 • Lampen har en drivstoffbeholder med fyllåpning med skrulokk og en pumpe. Den brukes til å skape trykk i beholderen som så presser drivstoffet gjennom forgasseren slik at den fordampes og forbrennes i en glødestrømpe. I tillegg befinner det seg et hjul på motsatt side som regulerer strømingsmengden av drivstoffet. Der lyset oppstår er det satt inn et sylindrisk glass. Dette kan ved behov skiftes ved å løse de to skruene som holder håndtaket. Slik kan den øvre delen av lampen løftes av. Lyktet ble brukt med et kubbelys som dekorasjon som står på aluminiumsfolie. Ved overdragelsen av gjenstanden var drivstofftanken fylt med en veske. Den ble fjernet pga. brannfare. Den øvre delen av lyktet er deformert ved en av de festeskruene og kan derfor ikke festes på denne siden.
Gjenstanden er sammensatt av deler fra forskjellige produsenter. Drivstofftanken viser HASAG sin merke mens forgasseren er merket Petromax som viser til Ehrich & Graetz.
  Photo: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
 • Lampen har en drivstoffbeholder med fyllåpning med skrulokk og en pumpe. Den brukes til å skape trykk i beholderen som så presser drivstoffet gjennom forgasseren slik at den fordampes og forbrennes i en glødestrømpe. I tillegg befinner det seg et hjul på motsatt side som regulerer strømingsmengden av drivstoffet. Der lyset oppstår er det satt inn et sylindrisk glass. Dette kan ved behov skiftes ved å løse de to skruene som holder håndtaket. Slik kan den øvre delen av lampen løftes av. Lyktet ble brukt med et kubbelys som dekorasjon som står på aluminiumsfolie. Ved overdragelsen av gjenstanden var drivstofftanken fylt med en veske. Den ble fjernet pga. brannfare. Den øvre delen av lyktet er deformert ved en av de festeskruene og kan derfor ikke festes på denne siden.
Gjenstanden er sammensatt av deler fra forskjellige produsenter. Drivstofftanken viser HASAG sin merke mens forgasseren er merket Petromax som viser til Ehrich & Graetz.
  Photo: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
 • Lampen har en drivstoffbeholder med fyllåpning med skrulokk og en pumpe. Den brukes til å skape trykk i beholderen som så presser drivstoffet gjennom forgasseren slik at den fordampes og forbrennes i en glødestrømpe. I tillegg befinner det seg et hjul på motsatt side som regulerer strømingsmengden av drivstoffet. Der lyset oppstår er det satt inn et sylindrisk glass. Dette kan ved behov skiftes ved å løse de to skruene som holder håndtaket. Slik kan den øvre delen av lampen løftes av. Lyktet ble brukt med et kubbelys som dekorasjon som står på aluminiumsfolie. Ved overdragelsen av gjenstanden var drivstofftanken fylt med en veske. Den ble fjernet pga. brannfare. Den øvre delen av lyktet er deformert ved en av de festeskruene og kan derfor ikke festes på denne siden.
Gjenstanden er sammensatt av deler fra forskjellige produsenter. Drivstofftanken viser HASAG sin merke mens forgasseren er merket Petromax som viser til Ehrich & Graetz.
  Photo: Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Lykt

Lampen har en drivstoffbeholder med fyllåpning med skrulokk og en pumpe. Den brukes til å skape trykk i beholderen som så presser drivstoffet gjennom forgasseren slik at den fordampes og forbrennes i en glødestrømpe. I tillegg befinner det seg et hjul på motsatt side som regulerer strømingsmengden av drivstoffet. Der lyset oppstår er det satt inn et sylindrisk glass. Dette kan ved behov skiftes ved å løse de to skruene som holder håndtaket. Slik kan den øvre delen av lampen løftes av. Lyktet ble brukt med et kubbelys som dekorasjon som står på aluminiumsfolie. Ved overdragelsen av gjenstanden var drivstofftanken fylt med en veske. Den ble fjernet pga. brannfare. Den øvre delen av lyktet er deformert ved en av de festeskruene og kan derfor ikke festes på denne siden.

Gjenstanden er sammensatt av deler fra forskjellige produsenter. Drivstofftanken viser HASAG sin merke mens forgasseren er merket Petromax som viser til Ehrich & Graetz.

 • Tags

+ Add


Do you want to use any of the images?

Order images

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order images