• Tredelt fotbeger av brunlig til svart, forholdsvis tynt, godt brent gods med polert overflate, avbildet hos Bøe: anf. arb., fig. 186 (omtalt i teksten s. 130; men Bøe's datering er etter funnforholdene og de øvrige kar i sekundærgraven for tidlig (senere del av 4. årh.). Graven må dateres til 6. årh.). For de enkelte begrene som utgjør karet, har serien [Rygh fig.361]R. 361 stått som forbilde. Begrene har forholdsvis lang hals, markert bukknekk og ståflate. Der de støter sammen, er halsorneringen bøyet ned. Den består av en tredelt linjebunt på begge sider begrenset av en punktrekke. På skulderen er parvise vertikale linjebunter. På buken går de over i enkle punktrekker. Også ståflaten er avgrenset med samme ornering. Karene er kommuniserende. Sammenlimt. Høyde 9,9 cm, samlet tverrmål 11,2 cm. Begrenset høyde 5,9-6,2 cm, deres munningsdiam. 5,3-5,4 cm. (A. 196.)
    Photo: Gjertsen, Karl Ragnar / Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
  • Tredelt fotbeger av brunlig til svart, forholdsvis tynt, godt brent gods med polert overflate, avbildet hos Bøe: anf. arb., fig. 186 (omtalt i teksten s. 130; men Bøe's datering er etter funnforholdene og de øvrige kar i sekundærgraven for tidlig (senere del av 4. årh.). Graven må dateres til 6. årh.). For de enkelte begrene som utgjør karet, har serien [Rygh fig.361]R. 361 stått som forbilde. Begrene har forholdsvis lang hals, markert bukknekk og ståflate. Der de støter sammen, er halsorneringen bøyet ned. Den består av en tredelt linjebunt på begge sider begrenset av en punktrekke. På skulderen er parvise vertikale linjebunter. På buken går de over i enkle punktrekker. Også ståflaten er avgrenset med samme ornering. Karene er kommuniserende. Sammenlimt. Høyde 9,9 cm, samlet tverrmål 11,2 cm. Begrenset høyde 5,9-6,2 cm, deres munningsdiam. 5,3-5,4 cm. (A. 196.)
    Photo: Gjertsen, Karl Ragnar / Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
  • Tredelt fotbeger av brunlig til svart, forholdsvis tynt, godt brent gods med polert overflate, avbildet hos Bøe: anf. arb., fig. 186 (omtalt i teksten s. 130; men Bøe's datering er etter funnforholdene og de øvrige kar i sekundærgraven for tidlig (senere del av 4. årh.). Graven må dateres til 6. årh.). For de enkelte begrene som utgjør karet, har serien [Rygh fig.361]R. 361 stått som forbilde. Begrene har forholdsvis lang hals, markert bukknekk og ståflate. Der de støter sammen, er halsorneringen bøyet ned. Den består av en tredelt linjebunt på begge sider begrenset av en punktrekke. På skulderen er parvise vertikale linjebunter. På buken går de over i enkle punktrekker. Også ståflaten er avgrenset med samme ornering. Karene er kommuniserende. Sammenlimt. Høyde 9,9 cm, samlet tverrmål 11,2 cm. Begrenset høyde 5,9-6,2 cm, deres munningsdiam. 5,3-5,4 cm. (A. 196.)
    Photo: Gjertsen, Karl Ragnar / Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN

Leirkar, tredelt fotbeger

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to