• Krok med spiss og mothake. Kvadratisk tverrsnitt.
    Photo: Albertsen, Ragnar H. / Stiftelsen Nordmøre Museum

Nappekrok

Krok med spiss og mothake. Kvadratisk tverrsnitt.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to