• Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt
 • Svart, glansa ulldamask, litt mindre glansa på overerme. Fôr av grovt, ubleika linlerret. Blått linlerret i "skjøten" frå kile og bakover. Merke etter sju hekter og krokar. Sauma med brun lintråd. Samansying: Spilesaum midt bak, sidesaumar og innfelling av kilar. På skuldersaumen er fôr og hovudstoff på framstykka sauma saman med hovudstoffet på ryggstykket, attersting. Fôret på ryggstykket er bretta over og sydd ned med faldesting som syner på framsida som prikkesting. Skøytene lengre nede på framstykket er gjort på same måte, men faldestinga viser ikkje på retta. Ermane er samansydd på overerme med attersting, der saummona er lagt til kvar side og stikka ned frå ermhola og ned til alboge, derfra og ned til splitt sydd ned med prikkesting. Fôret er sydd saman med attersting. Hovudstoff og fôret på undererme er sydd saman med attersting, fôret på overerme er bretta over saumen og sydd ned med faldesting. Erme er sydd til bol der hovudstoff og fôr er sydd til hovudstoffet i erme. Fôret på erme er bretta over saumen og sydd ned med attersting, som viser som prikkesting på retta. EKSTRASIDE
Dobbel prikkestingsrad rundt halskant, midt framme, nedst på erme og opp til splitten, som blir stoppa med regels. I nedrekant er saummona bretta mot kvarandre og sydd ned med faldesting og som viser som prikkesting på rette.
  Photo: Norsk institutt for bunad og folkedrakt

trøye

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to