• En sylinderformet dispenser stående på en flat firkantet plate med runde føtter. Inni den ytre sylinderformede delen (hoveddelen) er det to sylinderformede deler. Den ene er en porsjoneringsdel med avlange rom rundt yttersiden der innholdet skal ligge, den innerste delen er smalere og hul med en rund plate på den ene siden. Den runde platen fungerer som et lokk. Den indre delen skal settes inn i prosjoneringsdelen som deretter settes inn i hoveddelen og lukkes igjen med den runde platen. Dette utgjør dispenseren.

På toppen av dispenseren sitter det et lokk med buede metallstenger som sitter inni hoveddelen. Lokket er for å distrubuere innholdet ved at den dras fram og tilbake. Det er hull på den ene siden hvor innholdet porsjoneres ut. Fra hullet henger det et lokk som kan vippes ut og inn. Under hullet er det en grop som tar imot innholdet. På hver side skal det sitte et dreiehåndtak, men disse mangler.

Dispenseren er laget av tre hvorav de ytre delene er lakkert med en mørk farge og er dekorert med metallbeslag i akantusmønster. Yttersiden på porsjoneringsdelen og innsiden av den indre delen er kledd med tynt sølvpapir.
  Photo: Museene i Akershus
 • En sylinderformet dispenser stående på en flat firkantet plate med runde føtter. Inni den ytre sylinderformede delen (hoveddelen) er det to sylinderformede deler. Den ene er en porsjoneringsdel med avlange rom rundt yttersiden der innholdet skal ligge, den innerste delen er smalere og hul med en rund plate på den ene siden. Den runde platen fungerer som et lokk. Den indre delen skal settes inn i prosjoneringsdelen som deretter settes inn i hoveddelen og lukkes igjen med den runde platen. Dette utgjør dispenseren.

På toppen av dispenseren sitter det et lokk med buede metallstenger som sitter inni hoveddelen. Lokket er for å distrubuere innholdet ved at den dras fram og tilbake. Det er hull på den ene siden hvor innholdet porsjoneres ut. Fra hullet henger det et lokk som kan vippes ut og inn. Under hullet er det en grop som tar imot innholdet. På hver side skal det sitte et dreiehåndtak, men disse mangler.

Dispenseren er laget av tre hvorav de ytre delene er lakkert med en mørk farge og er dekorert med metallbeslag i akantusmønster. Yttersiden på porsjoneringsdelen og innsiden av den indre delen er kledd med tynt sølvpapir.
  Photo: Museene i Akershus
 • En sylinderformet dispenser stående på en flat firkantet plate med runde føtter. Inni den ytre sylinderformede delen (hoveddelen) er det to sylinderformede deler. Den ene er en porsjoneringsdel med avlange rom rundt yttersiden der innholdet skal ligge, den innerste delen er smalere og hul med en rund plate på den ene siden. Den runde platen fungerer som et lokk. Den indre delen skal settes inn i prosjoneringsdelen som deretter settes inn i hoveddelen og lukkes igjen med den runde platen. Dette utgjør dispenseren.

På toppen av dispenseren sitter det et lokk med buede metallstenger som sitter inni hoveddelen. Lokket er for å distrubuere innholdet ved at den dras fram og tilbake. Det er hull på den ene siden hvor innholdet porsjoneres ut. Fra hullet henger det et lokk som kan vippes ut og inn. Under hullet er det en grop som tar imot innholdet. På hver side skal det sitte et dreiehåndtak, men disse mangler.

Dispenseren er laget av tre hvorav de ytre delene er lakkert med en mørk farge og er dekorert med metallbeslag i akantusmønster. Yttersiden på porsjoneringsdelen og innsiden av den indre delen er kledd med tynt sølvpapir.
  Photo: Museene i Akershus
 • En sylinderformet dispenser stående på en flat firkantet plate med runde føtter. Inni den ytre sylinderformede delen (hoveddelen) er det to sylinderformede deler. Den ene er en porsjoneringsdel med avlange rom rundt yttersiden der innholdet skal ligge, den innerste delen er smalere og hul med en rund plate på den ene siden. Den runde platen fungerer som et lokk. Den indre delen skal settes inn i prosjoneringsdelen som deretter settes inn i hoveddelen og lukkes igjen med den runde platen. Dette utgjør dispenseren.

På toppen av dispenseren sitter det et lokk med buede metallstenger som sitter inni hoveddelen. Lokket er for å distrubuere innholdet ved at den dras fram og tilbake. Det er hull på den ene siden hvor innholdet porsjoneres ut. Fra hullet henger det et lokk som kan vippes ut og inn. Under hullet er det en grop som tar imot innholdet. På hver side skal det sitte et dreiehåndtak, men disse mangler.

Dispenseren er laget av tre hvorav de ytre delene er lakkert med en mørk farge og er dekorert med metallbeslag i akantusmønster. Yttersiden på porsjoneringsdelen og innsiden av den indre delen er kledd med tynt sølvpapir.
  Photo: Museene i Akershus
 • En sylinderformet dispenser stående på en flat firkantet plate med runde føtter. Inni den ytre sylinderformede delen (hoveddelen) er det to sylinderformede deler. Den ene er en porsjoneringsdel med avlange rom rundt yttersiden der innholdet skal ligge, den innerste delen er smalere og hul med en rund plate på den ene siden. Den runde platen fungerer som et lokk. Den indre delen skal settes inn i prosjoneringsdelen som deretter settes inn i hoveddelen og lukkes igjen med den runde platen. Dette utgjør dispenseren.

På toppen av dispenseren sitter det et lokk med buede metallstenger som sitter inni hoveddelen. Lokket er for å distrubuere innholdet ved at den dras fram og tilbake. Det er hull på den ene siden hvor innholdet porsjoneres ut. Fra hullet henger det et lokk som kan vippes ut og inn. Under hullet er det en grop som tar imot innholdet. På hver side skal det sitte et dreiehåndtak, men disse mangler.

Dispenseren er laget av tre hvorav de ytre delene er lakkert med en mørk farge og er dekorert med metallbeslag i akantusmønster. Yttersiden på porsjoneringsdelen og innsiden av den indre delen er kledd med tynt sølvpapir.
  Photo: Museene i Akershus
 • En sylinderformet dispenser stående på en flat firkantet plate med runde føtter. Inni den ytre sylinderformede delen (hoveddelen) er det to sylinderformede deler. Den ene er en porsjoneringsdel med avlange rom rundt yttersiden der innholdet skal ligge, den innerste delen er smalere og hul med en rund plate på den ene siden. Den runde platen fungerer som et lokk. Den indre delen skal settes inn i prosjoneringsdelen som deretter settes inn i hoveddelen og lukkes igjen med den runde platen. Dette utgjør dispenseren.

På toppen av dispenseren sitter det et lokk med buede metallstenger som sitter inni hoveddelen. Lokket er for å distrubuere innholdet ved at den dras fram og tilbake. Det er hull på den ene siden hvor innholdet porsjoneres ut. Fra hullet henger det et lokk som kan vippes ut og inn. Under hullet er det en grop som tar imot innholdet. På hver side skal det sitte et dreiehåndtak, men disse mangler.

Dispenseren er laget av tre hvorav de ytre delene er lakkert med en mørk farge og er dekorert med metallbeslag i akantusmønster. Yttersiden på porsjoneringsdelen og innsiden av den indre delen er kledd med tynt sølvpapir.
  Photo: Museene i Akershus
 • En sylinderformet dispenser stående på en flat firkantet plate med runde føtter. Inni den ytre sylinderformede delen (hoveddelen) er det to sylinderformede deler. Den ene er en porsjoneringsdel med avlange rom rundt yttersiden der innholdet skal ligge, den innerste delen er smalere og hul med en rund plate på den ene siden. Den runde platen fungerer som et lokk. Den indre delen skal settes inn i prosjoneringsdelen som deretter settes inn i hoveddelen og lukkes igjen med den runde platen. Dette utgjør dispenseren.

På toppen av dispenseren sitter det et lokk med buede metallstenger som sitter inni hoveddelen. Lokket er for å distrubuere innholdet ved at den dras fram og tilbake. Det er hull på den ene siden hvor innholdet porsjoneres ut. Fra hullet henger det et lokk som kan vippes ut og inn. Under hullet er det en grop som tar imot innholdet. På hver side skal det sitte et dreiehåndtak, men disse mangler.

Dispenseren er laget av tre hvorav de ytre delene er lakkert med en mørk farge og er dekorert med metallbeslag i akantusmønster. Yttersiden på porsjoneringsdelen og innsiden av den indre delen er kledd med tynt sølvpapir.
  Photo: Museene i Akershus

Dispenser

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to