• a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum
 • a) Slipestein i flint.
b) Skrape i tre med innfelt stål for skraping.
c) Slipegjenstand i tre med pussepapir/pussestein? felt inn på toppen.
d) Redskap i tre. Ukjent. Består av 2 armer som er festen sammen med en jernnetting på den ene enden. På midten av begge armene er det frest ut et kubisk hull som det er tredd en tresplint gjennom. Tresplinten er kubisk i tverrsnitt og utvidet på den ene siden og på den andre siden er det festet en trå i et spor.
e) Treverktøy av ukjendt type. 2 kubiske trepinner tredd gjennom en treblokk, som igjen har en utfresing midt på blokken der det er satt inn en trebolt. Trepinnene smalner litt fra den ene siden til den andre og har forskjellig lengde. Her har vi bare målt størst lengde.
f) Treverktøy av ukjendt type. Tilsvarende som e), men uten bolt på treblokken og treblokken er større, med utfresing på tvers.
  Photo: Lillesand by- og sjøfartsmuseum

Verktøy

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to