pilspiss

Pilspiss av jern med flat tange, nærmest lik Farbregd 1972: Fig 11. Spissovalt blad og tangeplan som er posisjonert vinkelrett på bladet. Spissen er kraftig korrodert.

Share to