spinnehjul

Ovalt spinnehjul lik Øye 1988: Gruppe E. Tverrsnittet er noe ujevnt og overflaten har riper og er stedvis avskallet. L.: 2,1 cm. B.: 1,8 cm, h.: 0,7 cm. Vekt: 22,9 g.

Share to