• Plate i kryssfiner med omriss som eit langeleiklok. Forma er avlang og sidene er symmetriske. Bular ut på midten og er smalast fremst. I framenden er plata kutta rett av. I bakenden er dei ei dekorativ, symmetrisk form. Det er bora 20 hol gjennom loket. To med diameter på 8 mm, som er plassert der han laga hjerteforma lydhol på langeleikane sine. 12 med diameter 4 mm. 8 av desse er til runde lydhol på langeleikane han laga. Fire av desse kjem midt i f-forma lydhol han laga. Dei siste seks er stifthol, som knapt er gjennomgåande. Dei er plassert parvis to og to, der det er eit hol på kvar side av merking for strenger. Dei markerer truleg kvar stiften for avkorting av strenger skal komme. På framsida er det teikna på fem langsgåande strekar. Tre av dessed ser ut til å markere dei tre siste strengene. To av desse går frå ytterkant av forma i botn til ytterkant i lok. Desse har truleg til formål å markere retningen på strengene. I bakkant av malen, er det fire rette, tversgåande linjer, parvis to og to. Desse markerer truleg framkant og bakkant på bakre notebein. I framkant er det òg fire rette linjer på tvers, parvis to og to, som truleg markerer framkant og bakkant på framre notebein. På baksida er dei same linjene, langsgåande frå yttersida nede til yttersida oppe, som på framsida. i tillegg er det to tverrgåande linjer, ei framme og ei bak. Malen har vridd og bøygd seg.
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Plate i kryssfiner med omriss som eit langeleiklok. Forma er avlang og sidene er symmetriske. Bular ut på midten og er smalast fremst. I framenden er plata kutta rett av. I bakenden er dei ei dekorativ, symmetrisk form. Det er bora 20 hol gjennom loket. To med diameter på 8 mm, som er plassert der han laga hjerteforma lydhol på langeleikane sine. 12 med diameter 4 mm. 8 av desse er til runde lydhol på langeleikane han laga. Fire av desse kjem midt i f-forma lydhol han laga. Dei siste seks er stifthol, som knapt er gjennomgåande. Dei er plassert parvis to og to, der det er eit hol på kvar side av merking for strenger. Dei markerer truleg kvar stiften for avkorting av strenger skal komme. På framsida er det teikna på fem langsgåande strekar. Tre av dessed ser ut til å markere dei tre siste strengene. To av desse går frå ytterkant av forma i botn til ytterkant i lok. Desse har truleg til formål å markere retningen på strengene. I bakkant av malen, er det fire rette, tversgåande linjer, parvis to og to. Desse markerer truleg framkant og bakkant på bakre notebein. I framkant er det òg fire rette linjer på tvers, parvis to og to, som truleg markerer framkant og bakkant på framre notebein. På baksida er dei same linjene, langsgåande frå yttersida nede til yttersida oppe, som på framsida. i tillegg er det to tverrgåande linjer, ei framme og ei bak. Malen har vridd og bøygd seg.
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Plate i kryssfiner med omriss som eit langeleiklok. Forma er avlang og sidene er symmetriske. Bular ut på midten og er smalast fremst. I framenden er plata kutta rett av. I bakenden er dei ei dekorativ, symmetrisk form. Det er bora 20 hol gjennom loket. To med diameter på 8 mm, som er plassert der han laga hjerteforma lydhol på langeleikane sine. 12 med diameter 4 mm. 8 av desse er til runde lydhol på langeleikane han laga. Fire av desse kjem midt i f-forma lydhol han laga. Dei siste seks er stifthol, som knapt er gjennomgåande. Dei er plassert parvis to og to, der det er eit hol på kvar side av merking for strenger. Dei markerer truleg kvar stiften for avkorting av strenger skal komme. På framsida er det teikna på fem langsgåande strekar. Tre av dessed ser ut til å markere dei tre siste strengene. To av desse går frå ytterkant av forma i botn til ytterkant i lok. Desse har truleg til formål å markere retningen på strengene. I bakkant av malen, er det fire rette, tversgåande linjer, parvis to og to. Desse markerer truleg framkant og bakkant på bakre notebein. I framkant er det òg fire rette linjer på tvers, parvis to og to, som truleg markerer framkant og bakkant på framre notebein. På baksida er dei same linjene, langsgåande frå yttersida nede til yttersida oppe, som på framsida. i tillegg er det to tverrgåande linjer, ei framme og ei bak. Malen har vridd og bøygd seg.
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Plate i kryssfiner med omriss som eit langeleiklok. Forma er avlang og sidene er symmetriske. Bular ut på midten og er smalast fremst. I framenden er plata kutta rett av. I bakenden er dei ei dekorativ, symmetrisk form. Det er bora 20 hol gjennom loket. To med diameter på 8 mm, som er plassert der han laga hjerteforma lydhol på langeleikane sine. 12 med diameter 4 mm. 8 av desse er til runde lydhol på langeleikane han laga. Fire av desse kjem midt i f-forma lydhol han laga. Dei siste seks er stifthol, som knapt er gjennomgåande. Dei er plassert parvis to og to, der det er eit hol på kvar side av merking for strenger. Dei markerer truleg kvar stiften for avkorting av strenger skal komme. På framsida er det teikna på fem langsgåande strekar. Tre av dessed ser ut til å markere dei tre siste strengene. To av desse går frå ytterkant av forma i botn til ytterkant i lok. Desse har truleg til formål å markere retningen på strengene. I bakkant av malen, er det fire rette, tversgåande linjer, parvis to og to. Desse markerer truleg framkant og bakkant på bakre notebein. I framkant er det òg fire rette linjer på tvers, parvis to og to, som truleg markerer framkant og bakkant på framre notebein. På baksida er dei same linjene, langsgåande frå yttersida nede til yttersida oppe, som på framsida. i tillegg er det to tverrgåande linjer, ei framme og ei bak. Malen har vridd og bøygd seg.
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Plate i kryssfiner med omriss som eit langeleiklok. Forma er avlang og sidene er symmetriske. Bular ut på midten og er smalast fremst. I framenden er plata kutta rett av. I bakenden er dei ei dekorativ, symmetrisk form. Det er bora 20 hol gjennom loket. To med diameter på 8 mm, som er plassert der han laga hjerteforma lydhol på langeleikane sine. 12 med diameter 4 mm. 8 av desse er til runde lydhol på langeleikane han laga. Fire av desse kjem midt i f-forma lydhol han laga. Dei siste seks er stifthol, som knapt er gjennomgåande. Dei er plassert parvis to og to, der det er eit hol på kvar side av merking for strenger. Dei markerer truleg kvar stiften for avkorting av strenger skal komme. På framsida er det teikna på fem langsgåande strekar. Tre av dessed ser ut til å markere dei tre siste strengene. To av desse går frå ytterkant av forma i botn til ytterkant i lok. Desse har truleg til formål å markere retningen på strengene. I bakkant av malen, er det fire rette, tversgåande linjer, parvis to og to. Desse markerer truleg framkant og bakkant på bakre notebein. I framkant er det òg fire rette linjer på tvers, parvis to og to, som truleg markerer framkant og bakkant på framre notebein. På baksida er dei same linjene, langsgåande frå yttersida nede til yttersida oppe, som på framsida. i tillegg er det to tverrgåande linjer, ei framme og ei bak. Malen har vridd og bøygd seg.
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Plate i kryssfiner med omriss som eit langeleiklok. Forma er avlang og sidene er symmetriske. Bular ut på midten og er smalast fremst. I framenden er plata kutta rett av. I bakenden er dei ei dekorativ, symmetrisk form. Det er bora 20 hol gjennom loket. To med diameter på 8 mm, som er plassert der han laga hjerteforma lydhol på langeleikane sine. 12 med diameter 4 mm. 8 av desse er til runde lydhol på langeleikane han laga. Fire av desse kjem midt i f-forma lydhol han laga. Dei siste seks er stifthol, som knapt er gjennomgåande. Dei er plassert parvis to og to, der det er eit hol på kvar side av merking for strenger. Dei markerer truleg kvar stiften for avkorting av strenger skal komme. På framsida er det teikna på fem langsgåande strekar. Tre av dessed ser ut til å markere dei tre siste strengene. To av desse går frå ytterkant av forma i botn til ytterkant i lok. Desse har truleg til formål å markere retningen på strengene. I bakkant av malen, er det fire rette, tversgåande linjer, parvis to og to. Desse markerer truleg framkant og bakkant på bakre notebein. I framkant er det òg fire rette linjer på tvers, parvis to og to, som truleg markerer framkant og bakkant på framre notebein. På baksida er dei same linjene, langsgåande frå yttersida nede til yttersida oppe, som på framsida. i tillegg er det to tverrgåande linjer, ei framme og ei bak. Malen har vridd og bøygd seg.
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Plate i kryssfiner med omriss som eit langeleiklok. Forma er avlang og sidene er symmetriske. Bular ut på midten og er smalast fremst. I framenden er plata kutta rett av. I bakenden er dei ei dekorativ, symmetrisk form. Det er bora 20 hol gjennom loket. To med diameter på 8 mm, som er plassert der han laga hjerteforma lydhol på langeleikane sine. 12 med diameter 4 mm. 8 av desse er til runde lydhol på langeleikane han laga. Fire av desse kjem midt i f-forma lydhol han laga. Dei siste seks er stifthol, som knapt er gjennomgåande. Dei er plassert parvis to og to, der det er eit hol på kvar side av merking for strenger. Dei markerer truleg kvar stiften for avkorting av strenger skal komme. På framsida er det teikna på fem langsgåande strekar. Tre av dessed ser ut til å markere dei tre siste strengene. To av desse går frå ytterkant av forma i botn til ytterkant i lok. Desse har truleg til formål å markere retningen på strengene. I bakkant av malen, er det fire rette, tversgåande linjer, parvis to og to. Desse markerer truleg framkant og bakkant på bakre notebein. I framkant er det òg fire rette linjer på tvers, parvis to og to, som truleg markerer framkant og bakkant på framre notebein. På baksida er dei same linjene, langsgåande frå yttersida nede til yttersida oppe, som på framsida. i tillegg er det to tverrgåande linjer, ei framme og ei bak. Malen har vridd og bøygd seg.
  Photo: Valdres Folkemuseum

Mal

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to