kar

To skår av godstype C?, svakt spor av linje i bruddet som kan være en dekorlinje eller spor av fremstillingsteknikken. Skårene er dårlig avpusset.

Share to