Mynt

Motiv advers: Brystbilde med hertugkrone til venstre.

Motiv revers: Liljekors med rosett i korsvinklene.

Share to