• "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea
 • "Skap i renessance. Grunnfarge raudbrun. Nedantil tre store portalforma speglar i rein renessance med raud og grøn blomstermaling på gul botn. I midten "Kastfjølen" (Skrivefjølen) med blømande rosur. Millom Fjølerne en kvadratisk rute med stjerneornament. Ovantil 5 (tre store, to mindre) ruter med rosemaling som nedantil. 1 større og 2 mindre dører. Fraa 1600-talet. (Fraa Aanstad, Skjaak)" (jvf. katalog...1925).
Framskap, med rosemalte dørspeil. To dørere i overskap, tre i underskap. Dører er hengslet med store, smidde, utvendige dekorbeslag. Skapsdelene er tappet.
Framskapet er ikke fra 1600-tallet, som katalogen over anfører. Skaptypen ble først vanlig på 1700-tallet, som avløser for kannestolen. Dekoren er i rokokkostil med naturalistiske blomster, røde og blå med grønnt bladverk. Det kan være malt av Rasmus Garmo fra Lom (1800-), treskjærer og rosemaler, elev av Per Veggum (1768-1836). Garmo malte ofte naturalistiske blomster arrangert i fri grupper, ranker og empirevaser. Portalmotivet i dørutformingen på nedre dører er stilelement fra renesansen.
  Photo: Gudbrandsdalsmusea

Skap

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to