• Klar glassflaske med papiretikett.
    Photo: Ødeby, Hanna / Ådnatun
  • Klar glassflaske med papiretikett.
    Photo: Ådnatun

Medisinflaske

Klar glassflaske med papiretikett.

Share to