• Del av treskulptur utenfor den gamle skogvokterboligen på Storjord i Saltdalen, fotografert i 2020, 18 år etter at dette verket blev avduket av daværende stortingspresident Jørgen Kosmo. Treskjærerarbeidet er utført av Henning Ramsvik fra Rognan. Skulpturen viser en godt voksen mann (fra lårene og oppover) med en arvidsjaurklave i handa og ei merkeøks under armen. Den portretterte skal være Wilhelm Tjodolf Berbom (1827-1912). Han var født i Kristiania, der faren var byråsjef i Justisdepartementet. Unge Wilhelm gikk i farens fotspor. Etter artium gav han seg i kast med jusstudiet. Berbom avla embetseksamen i dette faget i 1854. Deretter var han først fullmektig hos fogden i Gudbrandsdalen i halvannet år, før han fikk en kontorpost i Indredepartementets brannforsikringskontor. Etter et par år der fikk den unge juristen stipend som gjorde det mulig å reise til Giessen i Hessen for å studere forstvitenskap. Dette gjorde han i 1858-60. Ved hjemkomsten fikk Berbom en midlertidig ansettelse i det som var i ferd med å bli en statlig skogetat og et konkret oppdrag som dreide seg om å undersøke «Skovvæsenets Tilstand» i Nordlands amt (fylke). Etter å ha arbeidet med dette prosjektet ble Berbom forstmester i dette fylket. Denne posisjonen hadde han fra 1863 til 1875, forst med bopæl i Skærstad, seinere i Bodø. Dette var en vanskelig oppgave, for lokalbefolkningen var vant til å rå seg sjøl, også i den skogen Berbom og kollegene hans var satt til å skjøtte som statens eiendom. Etter perioden i Nordland fikk han en tilsvarende stilling i Hedmark og flyttet til Hamar. Der ble Berbom inntil han i 1894 søkte avskjed for å bli pensjonist. Berbom ble boende på Hamar resten av livet.
    Photo: Løken, Bård / Anno Norsk skogmuseum

Del av treskulptur utenfor den gamle skogvokterboligen på Storjord i Saltdalen, fotografert i 2020, 18 år etter at dette verket blev avduket av daværende stortingspresident Jørgen ...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to