• Byste – en skulptur som avbilder en persons hode, hals og skulderparti – utført i tre. I dette tilfellet er det forstmannen Axel Otto Christian Hagemann (1856-1907) som er portrettert. Han var født i Øyestad sogn i Aust-Agder. Unge Hagemann tok examen artium i 1874, deretter tok han såkalt anneneksamen før han i 1876 ble elev ved Ombergs skogskole i Östergötland i Sverige. Deretter var han student ved Skogsinstitutet i Stockholm i perioden 1876-78. Med den kompetansen dette gav tok han oppdrag som skogtaksator. Et av de første oppdragene han fikk var i Nordland, der han undersøkte de Coldevinske skogeiendommer, som ble vurdert solgt. I 1881 ble Hagemann ansatt som skogvokter i Saltdalen. Denne posisjonen hadde han hadde han i seks år. Deretter ble han forstassistent i Alta. I 1896 ble han skogforvalter i Vest-Finnmark. Fire år seinere ble han forfremmet til skoginspektør i «det nordlandske», det høyeste embetet i nordnorsk skogbruk. Hagemann gjorde seg særlig bemerket som en flittig skribent. Han skrev mest i artikkelformatet, men gav også ut boka «Vore norske Forstinsekter – en Haandbog for Skoveiere og Forstmænd» (1891). Han var også stifter av Finmarkens Amts Træplantingsselslap og seinere leder i Tromsø Amts Skogselskap. Hagemann var også politisk engasjert, først i kommunepolitikken i Alta, og fra 1895-1897 representerte han Finnmark Høyre på Stortinget. Denne bysten, som er skåret av limtre er plassert utenfor den gamle skogvokterboligen på Storjord i Saltdalen, der den portretterte forstmannen hadde vært skogvokter i perioden 1881-1887.

Treskjærerarbeidet er utført av Henning Ramsvik fra Rognan.
    Photo: Løken, Bård / Anno Norsk skogmuseum

Byste – en skulptur som avbilder en persons hode, hals og skulderparti – utført i tre. I dette tilfellet er det forstmannen Axel Otto Christian Hagemann (1856-1907) som er portrett...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to