• Treskulptur utenfor den gamle skogvokterboligen på Storjord i Saltdalen, fotografert i 2020, 18 år etter at dette verket blev avduket av daværende stortingspresident Jørgen Kosmo (1947-2017). Treskjærerarbeidet er utført av Henning Ramsvik fra Rognan. Den portretterte skal være Wilhelm Tjodolf Berbom (1827-1912). Han var født i Kristiania, der faren var byråsjef i Justisdepartementet. Unge Wilhelm gikk i farens fotspor. Etter artium gav han seg i kast med jusstudiet. Berbom avla embetseksamen i dette faget i 1854. Deretter var han først fullmektig hos fogden i Gudbrandsdalen i halvannet år, før han fikk en kontorpost i Indredepartementets brannforsikringskontor. Etter et par år der fikk den unge juristen stipend som gjorde det mulig å reise til Giessen i Hessen for å studere forstvitenskap. Dette gjorde han i 1858-60. Ved hjemkomsten fikk Berbom en midlertidig ansettelse i det som var i ferd med å bli en statlig skogetat og et konkret oppdrag som dreide seg om å undersøke «Skovvæsenets Tilstand» i Nordlands amt (fylke). Etter å ha arbeidet med dette prosjektet ble Berbom forstmester i dette fylket. Denne posisjonen hadde han fra 1863 til 1875, forst med bopæl i Skærstad, seinere i Bodø. Dette var en vanskelig oppgave, for lokalbefolkningen var vant til å rå seg sjøl, også i den skogen Berbom og kollegene hans var satt til å skjøtte som statens eiendom. Etter perioden i Nordland fikk han en tilsvarende stilling i Hedmark og flyttet til Hamar. Der ble Berbom inntil han i 1894 søkte avskjed for å bli pensjonist. Berbom ble boende på Hamar resten av livet.
    Photo: Løken, Bård / Anno Norsk skogmuseum

Treskulptur utenfor den gamle skogvokterboligen på Storjord i Saltdalen, fotografert i 2020, 18 år etter at dette verket blev avduket av daværende stortingspresident Jørgen Kosmo (...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to