• På slutten av 1300-tallet gjenoppdaget Europa den greske geografiske kunnskapen da 1200-tallsavskrifter av grekeren Ptolemaios’ verk Geografia (skrevet på 100-tallet e.Kr.) ble tatt med til Europa av mennesker som flyktet fra Konstantinopel i frykt for osmansk invasjon. Manuskriptene hadde trolig vært oppbevart i bysantinske klostre. Geografia ble oversatt fra gresk til latin i 1406.
 
Etter at trykkekunsten ble oppfunnet kom Geografia også ut som trykte bøker. Selv om Ptolemaios representerte noe nytt for 1400-tallseuropeerne, ble det raskt klart at hans geografiske kunnskap ikke var komplett. Eksempelvis var ikke det nordlige Skandinavia inkludert i Geografia.
 
Nicolaus Germanus, som var redaktøren for den trykte 1482-utgaven av Geografia, supplerte verket med en håndfull regionkart over områder som ikke var omtalt av Ptolemaios. Disse nylagede kartene kalles tabula novae, «nye tavler». Nordenkartet i 1482-utgaven er en slik tabula nova – det første trykte nordenkartet.
 
Germanus tegnet flere eksemplarer av nordenkartet for hånd før den trykte utgaven hans kom ut i 1482. Disse håndtegnede nordenkartene kan deles i to hovedkategorier, kalt A- og B-redaksjonene. Inndelingen er basert på hvor på kartet Grønland er plassert. Kartet på bildet tilhører A-redaksjonen, der Grønland vises som en avlang halvøy vest for Island. B-redaksjonen viser Grønland som en butt halvøy nord for Norge. Det var B-redaksjonen Germanus endte med å bruke som mal for sitt trykte nordenkart i 1482-utgaven. Det var ikke uvanlig å tegne av andres kart, og hvorvidt det var Germanus som tegnet akkurat dette eksemplaret vet vi ikke. 
 
 
Jeg ville omtalt kartet som en håndtegnet tabula nova. Dette eksemplaret skiller seg imidlertid ut fra de andre av Germanus’ nordenkart, iom at det viser Europa lenger sør enn det resten gjør. Veldig interessant!
 
Nordenkartene Germanus tegnet regnes vanligvis ikke som portolankart. De har heller ikke noe med nederlenderne å gjøre, det var først fom midten av 1500-tallet at nederlenderne begynte å gjøre seg gjeldende innen karttegning.
 
 

 
 
(Info: Benedicte Gamborg Briså, Nasjonalbiblioteket)


"Norske --- spesielt nordvestnorske --- og nordiske navn på Ptolemeius-inspirerte kart" hører til vår prosjektportefølje, men uten at dette prosjektet er fullt utviklet. Vestlandsnavnene på dette 1400-talls kartet fra manuskriptsamlingen til Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze er foreløpig ikke transkribert. Red. arbeider imdlertid med saken, samtidig som vi vil se på andre tilsvarende "Ptolemeius-kart" der den norske navnetettheten er langt større. Utsnitt viser det sørlige Norge. Fra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Kartet inngår i Nordmøre museums serie  "MØRE OG ROMSDAL PÅ GAMLE KART".  Samlingen er satt sammen av Torbjørn Ødegaard og viser alle kjente håndtegnede kart ("manuskriptkart") over Møre og Romsdal etter eiersamling: Riksarkivet, øvrige norske samlinger og utenlandskeide, fortrinnsvis fra Det Kongelige Bibliotek i København og Geodatastyrelsen i Aalborg.  Flere kart finnes på hjemmesidene til: Statens Kartverk, NTNU og  Det Kongelige Biblioteks kartsamling. Til forfattere og forleggere som ønsker å benytte kartene i egne verk: Husk å henvise til eier av originalmaterialet ved bruk!
    Photo: Stiftelsen Nordmøre museum

På slutten av 1300-tallet gjenoppdaget Europa den greske geografiske kunnskapen da 1200-tallsavskrifter av grekeren Ptolemaios’ verk Geografia (skrevet på 100-tallet e.Kr.) ble tat...

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to