• Rassikringstiltak ved Langeneset på fylkesveg 65 Festøya - Standal i Ørsta kommune.

Byggingen fullført i 1988 av et 129 meter stålrørtunnel/rasoverbygg ved Langeneset.
(Kilde: Statens vegvesen sitt bruregister "Brutus".)

I vegperioden 1986-89 ble det avsatt 9 millioner kroner (1986-kroner) til rassikring på fylkesveg 65, Standal-Festøy. Dette var en stor og samtidig interessant oppgave som Statens vegvesen ikke så seg i stand til å håndtere selv. Derfor ble det innledet et samarbeid med NGI (Norges Geotekniske Institutt).

En var klar over at en ikke kunne regne med nok bevillinger til en "fullgod sikring", dvs. overbygg i betong på alle snørasene på strekningen. I så fall ville dette medføre en samlet lengde på 700 meter og det vil koste ca 40 millioner kroner.

Som en konsekvens la en seg på et "akseptabelt" nivå når det gjaldt regulariteten på vegruten. En mente at en reduksjon på 70-80% totalt på strekningen i "normale" vintre var et mål en kunne håpe på.

Planleggingen skjedde i samarbeid med vegbrukerne og vedlikeholdet med mål om å sikre hele strekningen og redusere stengningene med 70-80% i en normal vinter.

(Kilde: Statens vegvesen i Møre og Romsdal sitt interne magasin "Veg og Virke" nr. 2/1990, artikkelen "Givande om rassikring i Sæbø", skrevet av oppsynsmann Arnold Hustad.)
    Photo: Hustad, Arnold / Norsk vegmuseum

Rassikringstiltak ved Langeneset på fylkesveg 65 Festøya - Standal i Ørsta kommune

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to