• Advokat Olav Bowitz til venstre. Advokat Gunnar Skjønsberg til høyre. Olav er fast forsvarer ved Nordmøre tingrett.
Kompetanse: Barn, familie og arv, Helse, Personskader, Strafferett.

2005: Advokatforeningens håndtering av klagen mot advokatene John Marius Dybvik og Johnny Karlsen skaper reaksjoner. Gunnar Skjønsberg har meldt seg ut av foreningen. Andre advokater vurderer å gjøre det samme. Saken har skapt splid i advokatstanden i Kristiansund.

Veteranen Skjønsberg skrev sin utmeldelse da det ble klart at de to advokatene får beholde sine bevillinger til tross for krass kritikk i kjølvannet av et båtsalg.

Advokaten føler seg ikke hjemme i en forening som aksepterer at de to kristiansundsadvokatene får drive sin virksomhet videre.

– Ja, jeg har meldt meg ut av Advokatforeningen. Det har jeg gjort som en direkte følge av foreningens håndtering av denne saken. Ut over det ønsker jeg ikke å utdype dette nærmere, sier Skjønsberg.

Også Geir Kvande vurderer å melde seg ut av Advokatforeningen.

Etter at klagen mot de to advokatene har vært behandlet både i advokatforeningens disiplinærutvalg og hovedstyre, har Disiplinærnemnda og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet behandlet saken. De to siste er offentlig oppnevnte organer.
Irettesettelse

Tilsynsrådet har etter at det ble gjennomført bokettersyn hos de to advokatene, satt punktum uten at saken havnet på bordet til Advokatbevillingsnemnda.

Det offentlig oppnevnte Tilsynsrådet har gitt Dybvik en irettesettelse for ikke å ha satt penger tidsnok inn på skattetrekkskonto.

I forhold til Karlsen, heter det i konklusjonen at bokettersynsrapporten tas til etterretning. Han får ingen reaksjon.

Men tilsynsrådets styre sier at advokatenes disposisjoner oppfattes som svært lite tillitsvekkende. Styret sier også at omstendighetene rundt saken tilsier at Dybvik og Karlsens virksomhet må følges nøye framover.

Verken Advokatforeningen og tilsynsrådet har bedt Advokatbevillingsnemnda ta bevillingene fra advokatene. Selv om foreningen gjennom sin oversendelse av saken til tilsynsrådet, i alle fall indirekte, ber om en slik vurdering.
Ikke klar nok

Tidens Krav er kjent med at det i advokatkretser reageres på at tilsynsrådet brukte bokettersyn hos de to advokatene som utgangspunkt for sin avgjørelse.

Flere mener håndteringen av båtsalget var nok til å bli fratatt bevillingene, og at omstendighetene rundt salget burde ha vært det sentrale.

Advokat Geir Kvande mener advokatforeningen ikke har vært klar nok på dette.

– Jeg har ikke lest protokollene fra tilsynsrådets møte. Men jeg har fått en muntlig orientering. At de to får beholde bevillingene og være medlemmer i Advokatforeningen, gjør at jeg vurderer å melde meg ut, sier Geir Kvande.

– Jeg ønsker ikke å være med i en forening der slik praksis aksepteres, legger han til.
Skarpt kritisert

I fjor sommer ble Karlsen og Dybvik skarpt kritisert av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Midt-Norge, som sa at advokatene hadde opptrådt i strid med de etiske regler, og ba hovedstyret i foreningen se på praksisene til de to.

Disiplinærnemnda ga senere advokatene advarsel for grovt å ha overtrådt regler for god advokatskikk. Dette er den kraftigste reaksjonen den kunne komme med.

Bakgrunnen for kritikken var håndteringen av et salgsoppdrag. Brødrene Nils og Kai Blakstad bisto gjennom Atlas Shipping advokatene i forbindelse med salg av båtene «Brattvær» og «Sjarm». Atlas Shipping hevdet senere at advokatene hadde opptrådt uredelig og bedragersk, og at de fikk utbetalt omkring 2,7 millioner for mye i provisjon. Dette var penger som kjøperen gjennom en avtale med megler Kai Blakstad betalte inn på kontoen til Atlas Shipping, men som senere ble delt mellom aktørene.

På vegne av Atlas Shipping innklaget advokat Geir Kvande de to kollegene for å ha opptrådt i strid med etiske regler.

Nå har de to advokatene vært gransket i flere ledd, og kommet fra det med bevillingene i behold.

Bildet er fra avisa Tidens Krav sitt arkiv i tidsrommet 1970-1994. Nå i Nordmøre museums fotosamling.
    Photo: Nordmørsmusea

Advokat Olav Bowitz til venstre. Advokat Gunnar Skjønsberg til høyre. Olav er fast forsvarer ved Nordmøre tingrett. Kompetanse: Barn, familie og arv, Helse, Personskader, Straffere...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to