• Forstmannen Knut Skinnemoen (1899-1992) holder friluftsforelesning for skogbrukselever fra Oppland landbruksskole på Storhove i Fåberg, antakelig våren 1942. Skinnemoen var skogbrukslærer ved Oppland landbruksskole i perioden 1929-1942, og de tre siste åra av denne perioden også statens skogforvalter i skolens nærområde. Bildet skal være tatt i Hunderskogen, i grenseområdet mellom kommunene Øyer og Fåberg. Skinnemoen står til høyre, kledd i anorakk og nikkers. Han holder ei bok i en ene handa og en spaserstokk, som han sannsynligvis brukte til å peke med, i den andre. De sju-åtte elevene som står bak foreleseren er arbeidskledde, og et par av dem har notatblokker i hendene. Dette kan tyde på at forelesningen inngikk i et praksisopplegg. Skogskoleopplegget på Storhove var ettårig, og for enkelte av elevene en innfallsport til skogbruksstudier ved Norges Landbrukshøgskole på Ås i Akershus. Der ble for øvrig Knut Skinnemoen utnevnt til professor i skogskjøtsel forholdsvis kort tid etter at dette fotografiet ble tatt. Skinnemoen skal ha vært en glitrende pedagog, men etter krigen sa han opp professoratet og ble statlig skogforvalter. 

Staten kjøpte denne delen av garden Skar i Øyer kommune i 1894. Skogeiendommen ble seinere blant annet brukt som øvingsområde i forbindelse med skogbruksundervisningen ved landbruksskolen på Storhove i nabokommunen Fåberg gjennom mange tiår. Skolen disponerte på det meste cirka 10 000 dekar statsskog i kommunene Øyer, Fåberg og Biri. Av disse var Skar-skogen en av de betydeligste og mest brukte. Litt informasjon om den statlige overtakelsen av denne eiendommen finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Skinnemoen med endel av banden. Hunderskogen."

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to