• Luftfoto av Steinvågen, Ringgata og Kvennaneset, år 1953.  Skipsverftet A.M.Liaaen til høyre. Skutvikpiren som stikker ut i Aspøyvågen.
    Photo: Stiftinga Sunnmøre Museum

Luftfoto av Steinvågen, Ringgata og Kvennaneset, år 1953. Skipsverftet A.M.Liaaen til høyre. Skutvikpiren som stikker ut i Aspøyvågen.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to