• Trolig er lastebilen på bildet en 1929 modell Thornycroft med registreringsnummer C-9305. Tilhørende Akershus Fylkes Veivesen. Ref. til Asbjørn Rolseth's Norsk lastebilleksikon bind I side 188-189. Thornycroft 6-hjulere ble blant annet brukt av veivesenet i Akershus, Østfold, Rogaland og Møre og Romsdal. Sitat fra artikkel i Nr. 1-1932 side 11: "Hvor veihøvlene ikke har greid utvidelsen, er riksveivedlikeholdets 6-hjulede biler kjørt med stor sideplog, eventuelt efter at toppen av brøitene først er skuffet bort for å skaffe plass til ny sne". 
Tekst bakpå bildet: Fra "Minnemoen" Riksveien (Trondhjemsveien på Hammerstad - Minnesund i Eidsvoll. Fotografert 14/3-1931. 
Fig. 2, 3, 5. Trondhjemsveien i Eidsvolll etter snestorm 12-14 mars 1931. Jf.  "Meddelelser fra Veidirektøren Nr. 10- og Nr. 11-1931: "Snerydningen på våre veier vinteren 1930-1931". Se Nr.1-1932 side 11. (forts. fra Nr. 11-1931 s.171) Akershus fylke.

Bilde 2) Helside i album "Snebrøyting og sneskjermer."

Se vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden. 
Ref. til "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 3-1930,  "Snebrøytingsforsøk med 6-hjulere," av overingeniør N. Saxegaard.
    Photo: Ukjent fotograf / Norsk vegmuseum
  • Trolig er lastebilen på bildet en 1929 modell Thornycroft med registreringsnummer C-9305. Tilhørende Akershus Fylkes Veivesen. Ref. til Asbjørn Rolseth's Norsk lastebilleksikon bind I side 188-189. Thornycroft 6-hjulere ble blant annet brukt av veivesenet i Akershus, Østfold, Rogaland og Møre og Romsdal. Sitat fra artikkel i Nr. 1-1932 side 11: "Hvor veihøvlene ikke har greid utvidelsen, er riksveivedlikeholdets 6-hjulede biler kjørt med stor sideplog, eventuelt efter at toppen av brøitene først er skuffet bort for å skaffe plass til ny sne". 
Tekst bakpå bildet: Fra "Minnemoen" Riksveien (Trondhjemsveien på Hammerstad - Minnesund i Eidsvoll. Fotografert 14/3-1931. 
Fig. 2, 3, 5. Trondhjemsveien i Eidsvolll etter snestorm 12-14 mars 1931. Jf.  "Meddelelser fra Veidirektøren Nr. 10- og Nr. 11-1931: "Snerydningen på våre veier vinteren 1930-1931". Se Nr.1-1932 side 11. (forts. fra Nr. 11-1931 s.171) Akershus fylke.

Bilde 2) Helside i album "Snebrøyting og sneskjermer."

Se vedlegg i Nedlastinger lenger ned på siden. 
Ref. til "Meddelelser fra Veidirektøren", Nr. 3-1930,  "Snebrøytingsforsøk med 6-hjulere," av overingeniør N. Saxegaard.
    Photo: Ukjent fotograf / Norsk vegmuseum

Mye snø etter snøstorm i Trondheimsveien i Eidsvoll mars 1931

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to