• Arnulf Bach. Familien Bach kom flyttende fra Trondheim i desember 1979 for å ta over Tingvoll-Kroa som lå oppe ved Samvirkelaget. Her drev familien fram til 1984 da de flyttet driften ned på Venås-brygga ved fergeleiet. Arnulf Bach f 1935 var utdannet kokk og stuert med 20 års fartstid i utenriks trafikk. Han jobbet som kokk ved flere restauranter i Trondheim som Frimurerlogen og  Prinsen Hotell. Han utdannet seg også til tømrer og jobbet på TMV (Trondheim Mekaniske Verksted) mellom 1974 til 1979 (info:  Roger Bach).
Daværende banksjef Finn Moe Stene var på Tingvoll kroa ved en anledning (mulig januar 1988) og han lot seg irritere over en gjest som ikke "passet inn" på et serveringssted, antakelig en stamgjest som var litt drikkfeldig. Moe Stene forlangte at Bach skulle kaste ut gjesten.  Bach nektet, noe som resulterte i at Moe Stene sa opp lånet som Bach hadde i Tingvoll Sparebank, et forholdsvis lite lån. 
Politimesteren i Nordmøre, Per O.  Sefland hadde myndighet over skjenkebevillingene den gangen og tok fra Bach skjenkebevilgningen på bakgrunn av oppstyret. Bevillingen ble senere formelt avsluttet i kommunestyret der Einar Lund var ordfører. Ved kommersiell utskjenking skal drikking skje på skjenkestedet, for eksempel i en bar eller på en restaurant. Skjenking krever både serverings- og skjenkebevilling.
Saken verserte utover året 1988 og Bach engasjerte advokat og Tingvoll kommune v/ordfører hyret inn kommuneadvokat Larhammer. Etter mye om og men og langvarige juridiske vurderinger kom saken opp igjen i kommunestyret i april. Etter en maraton av et kommunestyremøte og et ekstraordinært kommunestyremøte samme dag, fikk Bach tilbake bevillingen og saken ble avsluttet. Det var politiske gruppemøter som varte i over to timer før endelig vedtak. Saken verserte i avisspaltene i flere uker som førstesideoppslag.
Den "gamle" banksjef Hals kommenterte saken til fordel for Bach og angrep Moe Stene for måten han behandlet sine bankkunder. En fornøyelig sak for mange. Arnulf Bach var en kjent personlighet i Tingvoll-samfunnet.
Bildet er fra avisa Tidens Krav sitt arkiv i tidsrommet 1970-1994. Nå i Nordmøre museums fotosamling.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Arnulf Bach. Familien Bach kom flyttende fra Trondheim i desember 1979 for å ta over Tingvoll-Kroa som lå oppe ved Samvirkelaget. Her drev familien fram til 1984 da de flyttet drif...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to