• Klokketårnet på Hov skriver seg tilbake til 1886 da Anders Nøttestad var eier og driver av gården. Historien sier at det en gang stod en kirke på eiendommen på gudehovet. Før svenskene kom til Hamar for å ta domkirken i 1567 ble den gamle kirkeklokken gravd ned på jordet. På 1800-tallet ble klokken tatt opp igjen og tatt i bruk som tradisjonell matklokke på gården. Den gamle klokka fikk plass i det da nye klokketårnet. Flere år senere ble den gamle klokka solgt på tvangsauksjon og havnet il Eidsvold. Bestefar til nåværende eier fikk kjøpe tilbake den gamle klokken som nå befinner seg igjen i klokketårnet. 
Klokken skal være tysk og har det svært tidlige årstallet 1040 i metallet. Det er flere mysterier rundt denne klokka i og med at klokken ellers ser ut til å være fra 14-1500-tallet. Klokka skal være i kobber.
    Photo: Anno Domkirkeodden
  • Klokketårnet på Hov skriver seg tilbake til 1886 da Anders Nøttestad var eier og driver av gården. Historien sier at det en gang stod en kirke på eiendommen på gudehovet. Før svenskene kom til Hamar for å ta domkirken i 1567 ble den gamle kirkeklokken gravd ned på jordet. På 1800-tallet ble klokken tatt opp igjen og tatt i bruk som tradisjonell matklokke på gården. Den gamle klokka fikk plass i det da nye klokketårnet. Flere år senere ble den gamle klokka solgt på tvangsauksjon og havnet il Eidsvold. Bestefar til nåværende eier fikk kjøpe tilbake den gamle klokken som nå befinner seg igjen i klokketårnet. 
Klokken skal være tysk og har det svært tidlige årstallet 1040 i metallet. Det er flere mysterier rundt denne klokka i og med at klokken ellers ser ut til å være fra 14-1500-tallet. Klokka skal være i kobber.
    Photo: Anno Domkirkeodden
  • Klokketårnet på Hov skriver seg tilbake til 1886 da Anders Nøttestad var eier og driver av gården. Historien sier at det en gang stod en kirke på eiendommen på gudehovet. Før svenskene kom til Hamar for å ta domkirken i 1567 ble den gamle kirkeklokken gravd ned på jordet. På 1800-tallet ble klokken tatt opp igjen og tatt i bruk som tradisjonell matklokke på gården. Den gamle klokka fikk plass i det da nye klokketårnet. Flere år senere ble den gamle klokka solgt på tvangsauksjon og havnet il Eidsvold. Bestefar til nåværende eier fikk kjøpe tilbake den gamle klokken som nå befinner seg igjen i klokketårnet. 
Klokken skal være tysk og har det svært tidlige årstallet 1040 i metallet. Det er flere mysterier rundt denne klokka i og med at klokken ellers ser ut til å være fra 14-1500-tallet. Klokka skal være i kobber.
    Photo: Anno Domkirkeodden

Klokketårnet på Hov skriver seg tilbake til 1886 da Anders Nøttestad var eier og driver av gården. Historien sier at det en gang stod en kirke på eiendommen på gudehovet. Før svens...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to