• Gammel overgangsbru fra smalsportiden mellom Høn og Asker.
    Photo: Stenersen, Roar / Norsk jernbanemuseum

Gammel overgangsbru fra smalsportiden mellom Høn og Asker.

1 comment

  • Men er denne broa fra smalsportiden? Jeg mener den ble oppført i forbindelse med ombyggingen til normalspor og elektrifiseringen rundt 1920. Sporet gikk under den broa helt til dobbeltsporet kom i 1958, og jeg tror neppe de ville bygget en bro i smalsportiden som var høy nok til å få plass til kontaktledning under.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to