• Lothernes borddekning.Lottenes borddekning ..Fra wikipedia: Norges lotteforbund (NLF) er en norsk kvinneorganisasjon som arbeider frivillig som del av Totalforsvaret. Tanken var at norske kvinner i en krigssituasjon skulle kunne overta mennenes oppgaver der hvor det var praktisk, og lottene arbeider idag innen områder som sanitet, samband, stabsoppgaver, transport og forpleining..NLF ble stiftet 19. mars 1928 under navnet Norske Kvinners Frivillige Verneplikt (NKFV). Siden 1. juli 1951 har organisasjonen fått bevilget økonomisk støtte over statsbudsjettet til blant annet administrasjon og til verving og utdannelse av lotter.
    Photo: Henriksen, Hans (1893-1942) / Stavanger byarkiv

Lothernes borddekning

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to